Ticari İşlem Grupları

Ticari işlem gruplarının kaydedildiği seçenektir. Ticari işlem grupları, ticari sistemde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesinde ve raporlamada kolaylık saplamak amacıyla kullanılır.

Ticari işlem grubu kod ve açıklama bilgileri verilerek kaydedilir. Ticari işlem grubuna uygulanacak vergiler tanım ekranın alt bölümünde yer alan seçeneklerle belirlenir. Bu alanda yer alan seçenekler şunlardır:

 • KDV Uygulanmayacak
 • EK Vergi Uygulanmayacak
 • İstisna Ek Vergi Uygulanacak
 • AB KDV Mevzuatı Uygulanacak
 • KDV Yansıtma Uygulanacak
 • Tevkifat Uygulanmayacak
 • Bağ-Kur’dan Muaf
 • KDV İndirimden Önce Hesaplanacak
 • Bağlantı Takibi Yapılacak
 • Ek Vergi Beyannameye Yansıtılmayacak
 • Stopaj Hesapla

Ticari işlem grubuna ait işlemlere KDV ve ek vergi uygulanmayacaksa bu seçeneklerinin yanında yer alan kutucuğun işaretlenmesi gerekir. Bu durumda bu ticari gruba ait fiş ve faturalarda KDV ve ek vergi (ÖTV) hesaplanmayacaktır.

Ticari işlem grubu için KDV uygulanmayacaksa KDV uygulanmayacak seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda bu ticari işlem grubu altında yer alan cari hesaplara ve malzemelere ait işlemlerde KDV uygulanmayacaktır.

Ticari işlem grubu için istisna ek vergi uygulaması söz konusu ise İstisna Ek Vergi Uygulanacak seçeneği işaretlenir. Bu seçeneğin geçerli olması için Ek Vergi Uygulanmayacak seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir.

Bağlantı Takibi Yapılacak: Fatura, irsaliye ve siparişte seçilen ticari işlem gruplarının cari hesap bazında hesap hareketlerinin takibini yapmak amacıyla kullanılan alandır. Bu alan işaretlendiğinde, ilgili ticari işlem grubuna ait borç alacak bakiyelerinin kontrolü sağlanmış olur.

Ek Vergi Beyannameye Yansıtılmayacak: Alış ve Satış Bildirimi Beyannamelerinde (Form BA Form BS) listelenen kayıtlarda ek verginin tutara dahil edilmemesi isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Stopaj Hesapla: Satınalma fiş ve faturalarına stopaj indirimi uygulamak için kullanılır. Bu alan işaretlendiğinde faturadaki KDV tutarı indirimden önce hesaplanır. Faturada seçilen indirim kartındaki “Stopaj İndirimi” alanı işaretli olduğunda, faturanın muhasebeleşmesi sırasında stopaj indirimine ait tutarlar farklı muhasebe hesapları altında muhasebeleştirilir.

Ticari işlem grupları program bölümlerinde kart ve işlemlerde kullanılır. Malzemeler müşteri tedarikçilere göre izlenebildiği gibi Ticari işlem gruplarına göre de izlenir ve raporlanır. Malzemenin ne şekilde izleneceği malzeme kartında müşteri/tedarikçi bilgileri sayfasında belirtilir.

Bir cevap yazın