Mektup Gönderimleri

Cari hesaba mektup gönderim işlemleri Cari Hesaplar Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsündeki Mektup Gönder Toplu Mektup Gönder Mektup Gönder (Grup Şirketi) Toplu Mektup Gönder (Grup Şirketi) seçenekleri ile yapılır. Gönderim işlemi cari hesap seçilerek tek tek yapılabileceği gibi, birden fazla cari hesaba toplu olarak da yapılabilir. Toplu Gönderim işleminde mektup gönderilecek cari hesaplar “Cari Hesap Filtrele” penceresinde yer alan...

Detaylı incele »

Cari Hesap Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı

Cari hesapları üst seviye bağlantısı kurarak gruplamak ve toplamları bu şekilde almak mümkündür. Cari hesap üst seviye bağlantısı grup şirketi türündeki cari hesap tanımlanarak kaydedilir. Grup şirketi türünde cari hesap tanımlamak için cari hesaplar listesinde kayıt türü alanında Grup şirketi seçilir ve “Ekle” seçeneği kullanılır. Grup şirketine ait bilgiler kart üzerindeki yer alan ve bölümlerden kaydedilir. Grup şirketi...

Detaylı incele »

Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları Toplu Güncelleme

Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyat tanımları ile kaydedilen bilgiler için toplu güncelleme yapılabilir. Bunun için satınalma fiyatları listesi sağ fare tuşu/F9 menüsünde yer alan “Toplu Güncelle” seçeneği kullanılır. Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek fiyat kartları seçilir. Güncellenecek bilgiler, Toplu Güncelle seçimi yapıldığında açılan Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatı-Toplu Güncelleme filtre satırlarında...

Detaylı incele »

Malzeme Satınalma Fiyatı Bilgileri

Malzemeler için istenen sayıda alış fiyat kartı açılabilir. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı kartta belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır. Tüm bu bilgiler Malzeme Satınalma Fiyatları penceresinde bulunan alanlardan kaydedilir. Fiyat tanım kartının üst bölümünde fiyatın ait olduğu malzeme bilgileri yer alır. Kartın orta bölümünde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu alış fiyatının...

Detaylı incele »

Malzeme Sınıfı Hareketleri

Hareketler seçeneği ile tüm ambarlar için Malzeme sınıfına ait hareketler listelenir. Hareketleri listelemek için Malzeme Sınıfları Listesi’nde F9 (sağ fare tuşu) menüsündeki Hareketler seçeneği kullanılır. Malzeme sınıfı hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme sınıfı kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme sınıf kartına ait işlemler...

Detaylı incele »