Cari Hesap Ticari Bilgileri

Cari Hesap Ticari Bilgileri

Cari hesap işlemlerinde geçerli olacak bilgiler, cari hesap kartı üzerinde yer alan  Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Yabancı Uyruklu: Tanımlanan cari hesabın yabancı uyruklu olması durumunda bu seçenek işaretlenir.

Şahıs Şirketi: Tanımlanan cari hesabın şahıs şirketi olması durumunda bu seçenek işaretlenir.

T.C Kimlik Numarası: Cari hesabın T.C. kimlik numarasıdır. Şahıs şirketleri için bu alanda girilen numara, cari hesaba ait çek senet girişlerinde “T.C. Kimlik Numarası” alanına otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Aynı T.C. kimlik numaralarının farklı cari hesaplarda kullanılıp kullanılamayacağı cari hesap çalışma bilgilerinde yer alan “Cari Hesap Kartlarına Aynı T.C. Kimlik No Girilebilsin” seçeneği ile belirlenir.

Vergi Kimlik Numarası: Cari hesabın vergi numarasıdır.

Vergi Dairesi: Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesidir. Vergi dairesi ve vergi numarası alanlarında yer alacak bilgiler fatura ve form basımlarında kullanılır.

Vergi Dairesi Kodu: Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesinin kodudur.

Adı / Soyadı: E-fatura uygulaması kapsamında, şahıs şirketleri için girilen ad ve soyad bilgileridir. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ve şahıs şirketi ise, ad / soyad bilgileri girilmeden kartın kaydedilmesine izin verilmez.

KDV No: Cari hesap KDV numarasıdır. (Mevzuat parametresine göre bu alana bilgi girilebilir.)

Döviz Türü: Cari hesap kartına ait işlemlerde geçerli olacak döviz türüdür. Burada belirtilen döviz türü cari hesap işlemlerine öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Ödeme Planı Kodu / Açıklaması: Cari hesap işlemlerinde kullanılacak ödeme planı öndeğeridir.Ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Cari hesap ödeme/tahsilat planı uygunluk kontrolü yapılıyorsa, öncelikle diğer bilgiler penceresinden ödeme/tahsilat planı grup kodu kaydedilir. Burada belirtilen öndeğerin bu grup içinde yer alması gerekir. Gruba bağlı olmayan bir ödeme planı seçilemez. Belirtilen ödeme planı kodu cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İlgili işlem farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa fiş üzerinde değiştirilir.

İndirim Oranı: Cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak indirim oranıdır. Burada verilen oran, Genele ya da Satıra seçimi doğrultusunda cari hesaba ait fiş ve fatura tutarına ya da fiş / fatura satır tutarına uygulanır. İşlem için farklı bir indirim sözkonusu ise  ilgili fiş üzerinde yeni oran kaydedilir.

Ödeme İzleme: Cari hesap ödeme izleme işlemlerinin ne şekilde yapılacağının öndeğeri  bu alanda belirlenir. Ödeme izleme alanı, “Aynı Dövizli İşlemlerle” ve “Değişik Dövizli İşlemlerle” olmak üzere 2 seçeneklidir. Aynı dövizli işlemlerle seçiminde cari hesaba ait borç takip ve ödemeler tek bir döviz türü üzerinden izlenir. Aynı dövizli işlemlerle seçiminde, borç takip işlemlerinde farklı işlem dövizi üzerinden yapılan hareketler birbirini kapatamaz.

Kur Farkı: Cari hesaba ait kur farkı hesaplamalarının ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu alan üç seçeneklidir:

 • Hareketler Üzerinden
 • Ödemeler Üzerinden
 • Ödemeler Üzerinden (Tarih Kontrolsüz)

Hareketler Üzerinden seçiminde kur farkı, işleme ait fiş ve fatura tarihi esas alınarak hesaplanır. Ödemeler Üzerinden seçiminde ise kur farkları ödeme tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Ödemeler Üzerinden (Tarih Kontrolsüz) seçiminde ödemeler üzerinden kur farkı hesaplaması yapılırken, hesaplama tarihinin vade tarihini dikkate almaması sağlanır.

Ödeme Tipi: Cari hesaba ait satınalma ve satış işlemi otomatik ödeme işlemi öndeğeridir. Burada yapılan seçime göre satış, alış ve iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme tipi alanı şu seçenekleri içerir:

 • İşlem Yapılmayacak
 • Nakit
 • Çek
 • Senet
 • Kredi Kartı
 • Mağaza Kartı
 • Taksit
 • DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi)

İşlem Yapılmayacak seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç takip penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir.

Nakit seçiminde, fatura tutarına ait ödeme işlemi kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir.

Çek ya da Senet seçiminde, fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir.

Kredi Kartı seçiminde, fatura toplamına ait ödeme hareketi kredi kartı fişi oluşturularak kaydedilir. Ödeme hareketlerinde KK Ödeme planı uygula parametre satırında yapılan seçime göre fişler oluşacaktır.

Ödeme hareketlerinde kredi kartı ödeme planının uygulanacağı seçilirse ödeme tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı seçilmiş satırlar için geri ödeme planı otomatik olarak uygulanır.

Taksit seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketleri taksitlendirilir. Taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Taksitlere ait işlemler taksit hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.

DBS seçiminde fatura toplamına ait ödeme tutarı doğrudan borçlandırma sistemi ile kapatılır. Cari hesap adına ödemenin yapılacağı banka hesabı, cari hesap tanımında Banka Bilgileri sayfasında kaydedilir. Doğrudan borçlandırma sistemi için geçerli olacak DBS banka hesap kodu öndeğeri Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir.

** Cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi, satış notalarında satış işlemi kaydedilirken ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.

 Bu bölümde cari hesabın çalıştığı bankalara ait şube ve banka hesap numarası bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir.

Ticari İşlem Grubu: Cari hesap için geçerli olacak Ticari İşlem Grubunu belirtir. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır.

Teslim Şekli: Cari hesaba mal gönderim işlemlerinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Tanımlı teslim şekilleri listelenir ve seçim yapılır.

Taşıyıcı Firma: Taşıma işlemini yapan firmayı belirtir. Tanımlı taşıyıcı firmalar listelenir. İlgili taşıyıcı firma seçilir ya da yeni tanım yapılır.

Grup Şirketi Kodu: Cari hesap üst seviye bağlantısını kurmak için kullanılır. Cari hesabın altında yer alacağı grup şirketinin belirlendiği alandır. Kayıtlı grup şirketi türündeki cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Referans Listesine Ekle: Alıcı ve Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplar için referans bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Cari hesap firmanın referans listesinde yer alacaksa bu seçenek işaretlenir. Referans açıklamaları ise yerel dil ve İngilizce olarak ilgili seçenekler kullanılarak kaydedilir.

Tahsilat / Ödeme Kasa Kodu: İlgili cari hesabın ödeme ve tahsilat işlemlerinde öndeğer olarak gelmesi istenen kasa kodudur.

Cari Hesap Değerleme Öndeğerleri: Çek / Senet işlemlerinde, cari hesaba ait kur gelir ve giderlerinin listelenme öndeğeridir. Bu alanda yapılan seçim cari hesaba ait çek/senet bordrolarına otomatik olarak aktarılır. Girilen bilgiler cari hesap döviz değerleme raporunda kullanılır.

Değerleme işleminin yapılacağı döviz, Değerlenecek Döviz Türü alanında seçilir. Kur alanında ise seçilen döviz kuru girilir.

Cari hesap döviz değerleme raporu alınırken, Yerel Para Birimi Çek Değerlemeleri filtre satırında Değerleme Dövizi üzerinden seçilirse, çek değerlemeleri, çek giriş bordrosunda belirtilen döviz türü ve kuru dikkate alınarak listelenir.

Bir cevap yazın