Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)

Doğrudan Borçlandırma

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) çok sayıda bayi/müşteri ve satış teşkilatına sahip firmaların, mal ve hizmet satışı sonucunda müşterilerinden olan alacaklarını elle kontrol (manüel kontrol)  olmadan otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayan bir tahsilat sistemidir.

Ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre, fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından fatura bedelleri tahsil edilerek ana firma tahsilat hesabına fatura vadesi geldiğinde ödenmesi sağlanmaktadır. Bu sistem ile tüm tahsilat işlemleri elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Bankalar DBS sistemine giren bayilere Kredili Mevduat Hesabı açabilmekte ve hesapların müsait olmaması durumunda kendilerine tahsis edilmiş olan limitler dahilinde ödemelerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Doğrudan borçlandırma bilgileri cari hesap kartında Banka Bilgileri sayfasında kaydedilir.

Genel bilgiler ile cari hesabın    çalıştığı      her banka için hesap numarası,   IBAN numarası ve e-bankacılık işlemine açık olup olmadığı belirtilir.

Banka hesabının doğrudan borçlandırma hesabı olup olmadığı, doğrudan borçlandırma limiti ve risk kontrolünün yapılış şekli Doğrudan Borçlandırma Sistemi başlığı altındaki seçenekler kullanılarak belirlenir. Bu bilgiler şunlardır:

DBS Limiti: Doğrudan borçlandırma limitini belirtir.

DBS Toplamı: Doğrudan borçlandırma toplamını belirtir. Ödeme tipi DBS olan bir satış fatura kesildiğinde ödeme satılarında seçilen CH banka şubesinin DBS toplamı artar. DBS toplamının DBS limitini aştığı durumda risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı DBS Risk Kontrol alanında belirlenir. 

DBS Hesabı: Banka hesabının doğrudan borçlandırma sistemine ait olup olmadığını belirtir.

DBS Risk Kontrol: Doğrudan borçlandırma işlemlerinde risk kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan üç seçeneklidir:

  • İşleme Devam Edilecek
  • Kullanıcı Uyarılacak
  • İşlem Durdurulacak

İşleme Devam Edilecek seçeneğinde risk limiti kontrolü yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçeneğinde, risk limiti aşıldığında, işlem kaydedilirken kullanıcı uyarılır ancak işleme devam etmek istenirse işlem kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçeneğinde ise risk limitinin aşılması durumunda işleme ait fiş kaydedilmeyecektir.

Doğrudan borçlanma sistemi kullanıldığında, banka, fatura tutarını kendi ödeyeceğini taahhüt eder. Bu nedenle ödenmemiş borç, açık hesap riskinde değil; DBS riski dahilinde takip edilir.

Satış ve ya satınalma faturasında seçilen cari hesabın kart tanımında ödeme tipi DBS olarak belirlendiğinde veya fatura detaylar sekmesindeki ödeme tipi DBS seçildiğinde, faturanın detaylar penceresindeki “Riski Etkileyecek” işareti otomatik olarak kaldırılır. DBS dahilindeki ödenmemiş borç DBS riskinde takip edilir.

Doğrudan Borçlandırma ile Ödeme İşlemleri

Faturanın ödeme şeklinin doğrudan borçlandırma olduğu

  • Faturada seçilen cari hesabın ödeme şekline
  • Faturada belirtilen ödeme şekline
  • Uygulanan ödeme planı satırlarında DBS olmasına

göre belirlenir.

Cari hesabın ödeme tipi ya da faturanın ödeme şekli doğrudan borçlandırma (DBS) ise,

Cari hesap için Ticari Bilgiler sayfası Ödeme Tipi alanında ödemelerin DBS ile yapılacağı belirlenmişse satış, alış ve iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de DBS olarak kaydedilir. Banka hesap kodu ve cari hesap banka bilgisi limit kontrolü için mutlaka girilmelidir. Bu işlemler cari hesap tanımında Banka Bilgiileri sayfasında ya da otomatik doldurulması isteniyorsa Diğer İşlemler / Cari Hesap Çalışma Bilgileri’nde yer alan DBS Banka Hesap Kodu parametre satırında ilgili banka hesabının belirtilmesi gerekir. Ödeme tipi DBS olan ödeme satırlarının hesap koduna seçilen banka hesabı gelir. CH Banka Şubesi alanı seçilen banka hesap kartının içindeki “Banka-Şube Kodu” esas alınarak belirlenir.

Faturadaki cari hesabın banka bilgilerindeki DBS işaretli olan banka şube bilgileri ile banka hesap kartından belirlenen banka şube kodu eşleştirilir. Aynı banka şube koduna ait DBS işareti atılmış birden fazla kayıt var ise eşleştirilen ilk kayıt ödeme satırlarına atanır.

Uygulanan ödeme planının satırlarında DBS tipi seçilmiş ise,

Faturanın DBS ile ödeneceği bilgisi ödeme planında da belirtilebilir. Bu durumda banka bilgisi ve CH Banka Şubesi otomatik olarak ödeme işlemine gelecektir.

Ödeme planında ve ödeme satırlarında banka hesap kodunun banka-şube kodu ile CH Banka Şubesinin banka-şube kodu arasında bir uyumsuzluk olması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır. Kullanıcı bu uyumsuzluğu rağmen işleme devam etmek isterse program tarafından bir engel oluşturulmaz.

Ödeme tipi DBS olan bir satış fatura kesildiğinde ödeme satırlarında seçilen cari hesap banka şubesinin DBS toplamı artar. DBS toplamının DBS limitini aştığı durumda risk kontrol uyarılarında seçilen parametreye göre hareket edilir.

Cari hesap tanımında risk kontrol şeklinin “Kullanıcı Uyarılacak” seçilmesi durumunda program uyarı mesajı vererek kullanıcıyı uyarır.

Kullanıcı bu durumda işleme devam eder veya toplamlarını düzenler.

“İşlem Durdurulacak” seçiliyse faturanın kesilmesine izin verilmez.

Taksitli ödemelerde de aynı durum sözkonusudur. Faturanın vadesi geldiğinde Logoconnect aracılığıyla bankadan gelen havale/EFT fişi sisteme kaydedilir.

Kaydedilen havale fişinin satırlarındaki DBS alanı işaretlenir. Gelen havale fişi hangi ödeme hareketi için gelmiş ise o hareketi otomatik olarak kapatır. Fişin satırlarındaki CH Banka Şubesi alanındaki banka şube kodu için DBS toplam alanını negatif (-) olarak etkiler. DBS limitine etkisi istenmezse DBS satırdaki DBS alanının işareti kaldırılır.

Bir cevap yazın