Logo Go3 2.59 Temmuz 2019

Logo Go3 2.59 Versiyonunda neler eklendi?

Versiyon dosyalarını indirebileceğiniz link =
Logo GO3 – 2.59.00.00 İndir

Diğer İşlemler

1-Ambar Fişi İçerisine Talep Fişi Aktarırken Gelen Aktarım Ekranındaki Öndeğer Tarihi Belirlemek İçin Parametre Talebi

Ambar fişi içerisine talep fişi aktarılırken gelen aktarım ekranındaki öndeğer tarihin belirlenmesi için Stok Çalışma Bilgileri’ne, Malzeme Yönetimi Talep Fişi Aktarım Başlangıç Tarihi parametresi eklenmiştir.

2-Ambar Fişinin Durumu Değiştirildiğinde Malzeme Fişi Giriş Ambar Durumu Gerçek Yapılacaktır Uyarısının Parametrik Olması Talebi

Öneri durumundaki ambar fişinin durumu değiştirildiğinde giriş ambar durumunun otomatik olarak değiştirilebilmesi için Stok Çalışma Bilgileri’ne “Ambar Fişi Giriş Ambar Statüsünü Otomatik Güncelle=Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.Parametrenin öndeğer hali “Hayır” olarak gelecektir.

3-Faturada Seçilen Masraf Merkezinin KDV Satırına Yansıyıp Yansımaması Parametrik Olması Talebi

Sipariş / İrsaliye ve Faturalarda seçilen masraf merkezlerinin KDV satırlarına yansıyıp yansımaması ve öndeğerler ile masraf merkezlerinin atanıp atanmayacağı parametreye bağlanmıştır. Fatura parametrelerine “Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde Masraf Merkezi KDV Satırına Yansımasın:Hayır / Evet” parametresi eklenmiştir.

4-İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın Parametresinin Perakende Modülünden Bağımsız Olarak Gelmesini Sağlanması

“İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın” parametresinin perakende modül özelliği kapalı olan setlerde de gelmesi sağlanmıştır.

5-Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin Parametresinin Satınalmaya Da Eklenmesi Talebi

Satınalma fişlerinde ‘Satış Elemanı’ seçim ekranı açıldığında sadece ilgili cari hesaba bağlı satış elemanlarının listelenebilmesi için Stok Satınalma Parametrelerine “Fiş İçinden Satış Elemanı Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin” seçeneği eklenmiştir.

6-Sipariş Kaydedilirken Sözleşme Bağlantısı Kontrolü Yapılabilmesi Talebi

Sipariş kaydedilirken sözleşme bağlantısı kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır. Fatura Satış ve Satınalma Parametrelerine  “Sipariş Hareketlerinde Sözleşme Bağlantısı Kontrolü” seçeneği eklenmiştir.

7-Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Ve Ödemesi ile Oluşan Kasa Fiş Tutarlarının Değiştirilebilmesi Talebi

Kredi kartı fiş tahsilatı ve ödemesi ile oluşan kasa fiş tutarlarının değiştirilebilmesi, Finans Parametreleri altında yer alan “Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Banka / Kasa Fiş Tutarları Değiştirilebilsin : Evet/Hayır” parametresine bağlanmıştır.

8-Fişlerde Sevkiyat Adresi Seçildiğinde Fiş Genelindeki Satış Elemanı Kodunun Silinip Silinmemesinin Parametrik Olması Talebi

Fişlerde sevkiyat adresi değiştirildiğinde fiş genelindeki  ‘Satış Elemanı’ bilgisinin güncellenmesi fatura parametrelerindeki “Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin” seçeneğine bağlanmıştır.

Ana Kayıtlar

1-Verilen ve Alınan Hizmet Kartlarındaki Özel Kod Kullanımının Malzeme Kartlarındaki Gibi Olması Talebi

Alınan ve Verilen Hizmet kartlarında “Özel Kod” tanımı yapılırken 1,2,3,4,5 alanlarının seçilebilir olması ve istenilen özel kodlarda bu tanımların gelmesi sağlanmıştır.

2-Cari Hesap Kartı Unvan 2 Alanının Zorunlu Alanlara Eklenmesi Talebi

Cari Hesap kartları zorunlu alanlar listesine “Unvan 2” seçeneği eklenmiştir.

3-Banka Hesap Kartının Üzerinden Ulaşılan Hareketler Liste Ekranı Filtre Bölümü Hesap Detaylarında Kredi Kartı (Bloke) Seçeneği Talebi

Banka hesap kartı üzerinden ulaşılan hareketler liste ekranı “filtre” bölümünde “hesap detayları”nda “(KKB) Kredi Kartı Bloke” seçeneği eklenmiştir.

4-Borç Kapatma İşleminde Farklı İşyerlerine Ait Hareketlerin Kapatılmasının Engellenmesi Talebi

Borç takip işlemlerinde farklı işyerlerine ait hareketlerin birbirlerini kapatmasının engellenebilmesi için, cari hesap kartları ticari bilgiler tabına “Ödeme İzleme (İşyeri): Değişik İşyeri İşlemleri / Aynı İşyeri İşlemleri” seçeneği eklenmiştir. Parametre “Değişik İşyeri İşlemleri ” seçiliyse borç takip işlemleri sistem eskiden olduğu gibi çalışacak ve tüm hareketler işyerleri farklı bile olsa kapatılabilecektir. Parametre “Aynı İşyeri İşlemleri” seçili olduğunda borç kapatma işlemleri sadece aynı işyerleri arasındaki kapatma işlemlerine izin vermektedir.

Sabit Kıymet

1-Sabit Kıymet Hareketleri Liste Ekranında Proje Kodu Kolonu Talebi

Satış hareketlerinde ‘Sabit kıymet kaydıyla ilişkilendir’ seçeneği ile açılan ekrana “Proje Kodu” kolonu eklenmiştir.

Banka

1-Firma Kredi Kartı Ekstresinde Taksit Tutarları Dikkate Alınarak Ekstre Alınabilmesi Talebi

Firma Kredi Kartı Ekstresi filtre seçeneklerine “Vade Tarihi” filtresi eklenerek Detay filtresi evet olarak seçildiğinde belirtilen vade tarihindeki ödeme tutarlarının listelenmesi sağlanmıştır.

2-Banka Fişlerinden Bankadan Çek Ödemesi Fişinde Seçilen Çek Kartının İçerisindeki Proje Kodunun Banka Muhasebe Hesapları Satırına da Yansıması Talebi

Banka fişlerinden bankadan çek / senet ödemesi fişinde proje kodu girilmediğinde seçilen çek/senet kartının içerisindeki proje kodunun banka muhasebe hesapları satırına yansıması sağlanmıştır.

3-Firma Kredi Kartı Fiş Satırında Girişi Yapılan Satır Açıklamasının, Banka Hareketleri Penceresinde Açıklama Kolonunda Gelmesi Talebi

Firma kredi kartı fiş satırında ‘Açıklama’ kolonuna girilen bilginin banka hareketleri penceresinde “Açıklama” kolonunda gelmesi sağlanmıştır.

Stok

1-Satınalma / Satış İrsaliyesi Üzerinde F9 Menü İade İşlemi İle Açılan İade İrsaliyesinde Satış Elemanı Bilgisinin Değiştirilme Talebi

Satınalma / Satış İrsaliyesi üzerinde F9 – İade işlemi ile açılan iade irsaliyesinde ‘Satış Elemanı’ bilgisinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

2-Sipariş Fişi İçerisinde Hizmet Satırı Olduğunda, İlgili Sipariş Üzerinde F9 Faturala Verilen Hizmet Şeklinde Açılan Ve Kaydedilen Hizmet Faturasının İçerisinde İlgili Sipariş No Kolonu Talebi

Hizmet satırı içeren sipariş fişi ‘Alınan/ Verilen Hizmet Faturası’ olarak faturalandırıldığında oluşan faturada sipariş bilgilerinin görülebilmesi için hizmet faturalarına “Sipariş No” ve “Sipariş Tarihi” kolonları eklenmiştir.

3-Toptan Satış İrsaliyesinde Sağ Tuş Faturala Seçildikten Sonra Açılan “Faturala Penceresinde”; ‘Ödeme Hareketleri Parçala/Ortalama’ Penceresinin Açılması Talebi

Satınalma / Satış irsaliyelerinde Faturala işleminde F9 menü “Faturala penceresinde”; ‘Ödeme Hareketleri Parçala/Ortalama’ penceresinde ödeme işlemine müdahale edilebilmesi sağlanmıştır.

Sistem Yönetmeni

1-GO 3 Setinde Onaylanmış Sipariş Değişikliğinin Yetkiye Bağlanması

GO 3 setinde “Onaylanmış Sipariş Değişikliği” işlemi için kullanıcı işlem yetkilerinde Stok – Hareketler – Alınan/ Verilen Siparişler altına ilgili yetki eklenmiştir.

2-GO 3 Muhasebe Fişleri Yetki Ağacına Toplu Kayıt Çıkar Yetkisi Eklenmesi Talebi

GO 3 ürünü muhasebe fişleri yetki ağacına “Toplu Kayıt Çıkar” yetkisi eklenmiştir.

3-Kuruluş Bilgileri, Banka Kodlarındaki Eksik Olan OdeaBank, BurganBank Şube Kodları Bilgileri Eklenmesi, Yanlış Gelen Kod Bilgileri Güncellenmesi Talebi

Sistem işletmeni kuruluş bilgileri altında yer alan banka kodları listesi güncellenmiştir.

Cari Hesap

1-Cari Hesap F9 Menü Hareketler Ekranında Fişler Muhasebeleşmiş İse M Harfi Yazması Talebi

Farklı modüllerden girilen fişlerin muhasebeleştiğine dair bilginin, Cari hesap hareketlerinde görüntülenmesi sağlanmıştır.

2-Borç Takip Ekranı Filtrelerine Tahsil Edilmemiş Çeklerin Listelenip Listelenmemesi İçin Statü Kolonu Eklenme Talebi

Borç takip ekranı filtre seçeneklerine “Tahsil Edilmemiş Çekler/Senetler Listelensin” filtresi eklenmiştir. Filtre öndeğer hali “Evet” olarak gelecektir.

Teminat

1-Teminat Mektuplarının Komisyon Ödemesi Yapıldığında Oluşan Banka İşlem Fişi Açıklamasına Komisyon Ödemesi Yapılan Teminatın Bilgilerinin Gelmesi Talebi

Teminat mektuplarının komisyon ödemesi sonucu oluşan ‘Banka İşlem Fişi’ genel “Açıklama” alanına teminat bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.

Muhasebe

1-KDV 2 Beyannamesinde Soyadı ve Adı Bilgilerinin Şahıs Firmaları İçin Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler Sekmesindeki Adı ve Soyadı Alanından Gelmesi Talebi

KDV 2 Beyannamesi kesinti yapılan satıcılar sekmesinde F9 Veri Al işleminde şahıs firmaları için, cari hesap kartında yer alan adı ve soyadı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

2-Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi Ekler Sekmesinde Veri Al İşlemi Değer Getirmediğinden Dolayı Veri Al İşleminin F9 Menüden Kaldırılması Talebi

Geçici Vergi Beyannamelerinde, ekler sekmesi F9 menüsünden veri al işlemi kaldırılmıştır.

3-Çek/Senet Muhasebe Bağlantı Kodları Tanımlarına Çek Senet Kartı Özel Kodu Filtresi Talebi

Çek / Senet muhasebe bağlantı kodlarında eldeki çek/senetler, kesilen çek/senetler, protestolu senetler,karşılıksız çekler tanımlarına çek senet kartı özel kodu filtre seçeneği eklenmiştir.

4-Muhasebeleştirilmiş Faturanın Mahsup Fişlerine Otomatik Olarak Form Ba Bs Onay İşaretinin Gelmesi Talebi

Muhasebe hesap kartında Form Ba-Bs kutucuğu işaretli olan muhasebe hesabının bulunduğu fiş muhasebeleştirildiğinde ilgili alanların muhasebe hesap kartından aktarılması sağlanmıştır.

5-İndirilecek KDV Listesi Filtrelerine Firma Bölüm Numarası Eklenmesi Talebi

İndirilecek KDV Listesi filtre seçeneklerine “Bölüm Numarası” filtresi eklenmiştir.

6-Muhtasar Beyannamede Veri Al İle Gelen Fiş Türlerinden Sadece Gider Pusulasında Cari Hesabın Adres Bilgisinin Gelmesi Talebi

Muhtasar beyanname ödemeler sekmesinde veri al ile gelen gider pusulasında cari hesap kartında tanımlı adresin gelmesi sağlanmıştır. Cari hesap kartında adres bilgi boş ise fiş içinde yazılan adres gelmektedir.

7-Muhasebe Bağlantı Kodları Çek/Senet İşlemlerinde Filtrelerde Cari Hesap Kod Aralığı ve Ticari İşlem Grubu Seçeneği Talebi

Muhasebe Bağlantı Kodları Çek/Senet Bordroları’nda yer alan “Eldeki Çekler, Kesilen Çekler, Eldeki Senetler, Borç Senetleri” bağlantı kodu filtre seçeneklerine “Cari Hesap Kodu” ve  “Ticari İşlem Grubu” filtreleri; “Karşılıksız Çekler,  Provizyon Masrafları, Protesto Masrafları” bağlantı kodu filtre seçeneklerine “Cari Hesap Kodu” filtresi eklenmiştir.

Fatura

1-Fatura İçin Zorunlu Alanlara Ticari İşlem Grubu Eklenmesi Talebi

Fatura zorunlu alanlar listesine “Ticari İşlem Grubu” seçeneği eklenmiştir.

2-Satınalma Fiyat Farkı Faturası Ve Satış Fiyat Farkı Faturasında KDV Tutarı Kolonu Talebi

Satınalma / Satış Fiyat Farkı Faturaları’na KDV Tutarı kolonu eklenmiştir.

3-Satınalma İade KDV Faturaları’nın Satış Faturaları KDV Raporunda Listelenmesi Talebi

Satınalma İade Faturalarının Satış Faturaları KDV Raporu’nda / Satış İade Faturalarının Satınalma Faturaları KDV Raporu’nda  listelenmesi sağlanmıştır.

e-Defter

1-e-Defter Uygulaması Kapsamında Defter-i Kebir ve Defter Raporu Beratı Gönderiminde Öncelikle Yevmiye Defter Beratının GİB’e Gönderilip Gönderilmediğinin Kontrol Edilmesi Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında Büyük Defter ve Defter Raporu Beratı gönderimi işleminde, öncelikle yevmiye defterinin dosyalarının GİB’e Gönderilip gönderilmediği kontrol edilmesi ve yevmiye dosyalarının gönderimi yapılmamışsa “GİB’e gönderim için Yevmiye Defteri “GİB’e gönderildi” durumda olmalıdır.” uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

2-e-Defter Uygulaması Kapsamında Defter Rapor Beratı’nın, Berat Oluşturma Sürecinden Bağımsız Ayrı Bir Seçenek İle Yapılması Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında, Büyük Defter dosyası sağ tuş seçeneklerine “Defter Rapor Beratı (DRB) Oluştur ve İmzala” işlemi eklenmiştir. Defter Rapor Beratı durumu “GİB’e gönderildi” veya “Onaylı Berat İndirildi” statüsündeyken, berat oluşturma sürecinden bağımsız tekrar oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

3-e-Defter Firmalarında Tasfiye Ve Nevi Değişikliği (A.Ş.-LTD) İşlemleri İle İlgili Geliştirme Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında “Tasfiye” ve “Nevi” değişikliği işlemleri ile ilgili geliştirmeler yapılmıştır.

İhracat

1-Satış Faturaları ve GÇB Listesine GÇB Listesi Beyanname Formatına Uygun Olarak GÇB / ETGB Sütunu Eklenmesi Talebi

İhracat operasyon fişine GÇB / ETGB seçiminin yapılabileceği alan eklenerek Satış Faturaları ve GÇB Listesi’nde GÇB / ETGB ile ilgili sütun eklenmiştir.

SYS

1-SYS’de Bulunan Zorunlu Alanlara  Sevkiyat Adresi Kısmında Bulunan Açıklama Alanı ve Ticari Sekmesinde Bulunan Vergi No ve Vergi Dairesi Alanlarının Eklenmesi

Sevkiyat adresleri kartı zorunlu alanlar listesine “Sevkiyat Adresi Açıklaması”,”Vergi No”,”Vergi Dairesi” seçenekleri eklenmiştir.

2-Kayıt Numaralandırma Şablonu Tanımında Firma Unvanlarının Yanında Firma Numaralarının Listelenmesi Talebi

Kayıt numara şablonu tanımlarken Organizasyon Seçenekleri başlığının altından listelenen firmaların başında firma numarasının da gözükmesi sağlanmıştır.

Çek / Senet

1-Müşteri Çeki Ekranında Kefil 1 ve Kefil 2 Bilgilerinin Girilebileceği Alan Eklenme Talebi

Çek / Senetler değiştir, incele ve devir işlemlerinde, Çek / Senet Bordroları bordroya girilen çek giriş ve çıkış kartında Kefil 1 ve Kefil 2 alanları eklemiştir. Ayrıca Müşteri Çek / Senetleri ve Kendi Çek / Senetlerimiz raporlarının alan listesine Kefil 1 ve Kefil 2 alanları eklenmiştir.

Bir cevap yazın