Logo Go3 2.66 Temmuz 2020

Logo Go3 2.66 Sürümde Yer Alan Yenilikler neler?

Go3 2.66  Dosyalarını İndir

Logo Go3 Demo Kurulumu Yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No
Tanım
Açıklama
1 Muhasebeleştirme İşlemi İçin Zamanlanmış Görevlerde Verilen Parametreler İçin Tarih Aralığını Daha Kapsamlı Verilebilecek Şeklide Seçenek Eklenmesi Ticari sistem bölümünde bulunan işlem ve ekranlardaki “Tarih” filtresi seçeneğinde, ‘Belirtilen Tarih’ seçim ekranında “Gün Önce/ Gün Sonra” seçeneği eklenmiştir.
2 e-Fatura Connect Tarafında Paketlendi Statüsünde İken e-İrsaliye Bilgilerindeki Sevk Tarihi, Zamanı ve Sürücü Bilgilerinin Değiştirilmesinin Sağlanması e-Fatura Connect tarafında paketlendi statüsünde iken e-İrsaliye bilgilerindeki sevk tarihi, zamanı ve sürücü bilgilerinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
3 Muhtasar Beyanname SGK Bildirimleri Sekmesindeki Eksik Çalışma Nedenleri Listesine 25, 26, 27, 28 ve 29. Nedenlerin Eklenmesi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (1003A ve 1003B) SGK bildirimleri sekmesinde bulunan “Eksik Gün Nedenleri” listesine 25, 26, 27, 28 ve 29 numaralı nedenler eklenmiştir.
4 30/01/2015 Tarih 67854564-1741-51 Sayılı Özelgeye İstinaden, Form BA-BS Veri Al Filtrelerinde “Bedelsiz Faturalar Belge Sayısını Etkilesin” Parametresinin Öndeğer “Evet” Olarak Gelmesi Form BA-BS veri al filtrelerinde “Bedelsiz faturalar belge sayısını etkilesin” parametresinin öndeğer “evet” olarak gelmesi sağlanmıştır.
5 e-İrsaliye Tiger XML Alanlarına SHIPLOC_DEF ve TOTAL_NET_STR Taginin Eklenmesi e-İrsaliye XML şablonuna SHIPLOC_DEF, TOTAL_NET_STR, TR_NET_STR alanları eklenmiştir;
6 Muhasebe Fişleri Toplu Basımında Alınan Uyarının Kaldırılması Muhasebe fişleri toplu basım işleminde performans iyileştirilmesi sağlanmıştır.
7 Fatura İçerisindeki Satırları Sabit Kıymetle İlişkilendir İşleminde İlk Satıra Verilen Kayıt Numarasının Sonraki Satırlara da Aynı Kayıt Numarasıyla Gelmesinin Düzeltilmesi Fatura içerisinde birden fazla sabit kıymet satırı olduğunda her satır için ayrı ayrı sabit kıymet ilişkilendirme işlemi yapıldığında ve fatura kaydedildiğinde uyarı verilmeden tüm sabit kıymet kayıtlarının şablona göre numaralandırılarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
8 Banka Fişlerinde Hareket Özel Kodu Girilen Fişler Muhasebeleştirildiğinde Oluşan Mahsup Fişinde Satıra İlgili Özel Kod Değerinin Yansımasının Sağlanması Banka fişlerinde, hareket özel kodu girilen fişler muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişinin satırına ilgili özel kod değerinin yansıması sağlanmıştır.
9 Banka Kredi Ekranı Arayüz ve İçerik Geliştirmeleri

Banka kredileri ekranında hesaplama ve arayüz değişiklikleri yapılmıştır.

2.66 sürümü öncesi eklenen İşletme ve Yatırım kredileri değiştir ile açılarak kredi tanımlama ekranında yeniden seçim ve/veya veri girişi yapıldığında tutarlar yeniden hesaplanmaktadır. Bu kredi türlerinde değişiklik yapılması gerekiyor ise, Hesap türü Spot ve Dönem sonu anapara + faiz ödemesi onay kutucuğu işaretlenerek değişiklik yapılmalıdır.
10 Fatura Bağlantısı Olan İrsaliye Parçalandıktan Sonra Oluşan İrsaliyelerin Çıkarılabilmesinin Sağlanması Fatura bağlantısı olan bir irsaliyenin parçalanması sonucu oluşan irsaliyelerin çıkarılabilmesi sağlanmıştır.
11 Toplu Basım Filtreleri Arasında İptal Durumu Filtresinin de Olması İrsaliye, Fatura, İthalat-İhracat Operasyon fişleri, İhraç Kayıtlı Satış-Satınalma Faturaları ekranları toplu basım filtre seçeneklerine “İptal Durumu=İptal Edilmiş/İptal Edilmemiş” filtresi eklenmiştir.
12 Yevmiye Defteri Rapor Tasarımında Bulunan Fiş Açıklaması Alanının Tablo ve Excel Olarak da Raporlanabilmesinin Sağlanması Yevmiye defteri rapor tasarımında bulunan fiş açıklaması alanının, yevmiye defteri tablo ve Excel formatında alındığında da raporlanabilmesi sağlanmıştır.
13 Cari Hesap Liste Ekranında Muhasebe Hesap Kodunun Kolon Olarak Yer Alması Talebi Cari Hesap liste ekranına ‘Muhasebe Hesap Kodu’ kolonu eklenmiştir.
14 Cari Kartta e-Fatura Kullanıcıları İçin Senaryo Tipinin Öndeğer Gelmesinin Parametrik Olması Finans parametrelerine “Cari Hesap e-Fatura Senaryo” tipi parametresi eklenmiştir. Yeni ve kopyalama işlemi ile cari hesap kartı eklemesi yapılırken öndeğer olarak seçilen tipin gelmesi sağlanmıştır.
15 e-Mutabakat Arayüzlerinin diyalogo.dll Üzerinden Ürün Tarafına Alınması ve Geliştirilmesi Talebi Ticari sistem ürününde Cari hesap kartı üzerinden ve işlemler menüsü ile Mektup, Ekstre, Ba/Bs Mutabakatları ve İhtarnamelerin e-Logo mutabakat portalına gönderilebilmesi sağlanmıştır.
16 GO 3 Ürününde Malzeme Kartı İçin Kullanım Yeri Parametresi Eklenmesi Talebi GO 3 ürününde malzeme kartına ‘Kullanım Yeri’ alanları ve stok parametrelerine ‘Kullanım yeri’ seçeneği eklenmiştir.
17 Çek Senet Kartları İçerisine Açıklama Alanı Eklenmesi Finans/Ana Kayıtlar/Çek-Senet penceresi üzerinden “devir” seçeneğiyle kaydedilen “Kendi Çekimiz, Müşteri Çeki, Kendi Senedimiz, Müşteri Senetleri” kartlarının içerisine “detaylı bilgi” giriş butonu eklenmiştir.
18 “Toplu Kayıt Çıkar” İşlemi ile Grup Şirketi Kayıtları Çıkarılmak İstendiğinde Gelen Uyarı Ekranına “Bir Daha Sorma” Seçeneği Eklenmesi Toplu kayıt çıkar işlemi ile Cari Grup şirketleri çıkarılmak istenildiğinde gelen uyarı mesajına “Bu mesajı bir daha gösterme” seçeneği eklenmiş ve seçenek işaretlenerek kaydet veya vazgeç yapıldığında uyarı mesajının bir daha gösterilmemesi sağlanmıştır.
19 GO 3 Ürününde Satınalma/Satış Faturaları Muhasebeleştirilirken Fiş Özel Kodunun Muhasebe Fişinin Açıklamasına Gelmesinin Sağlanması GO 3 Ürününde Satınalma/Satış Faturaları muhasebeleştirilirken Fiş Özel Kodu’nun muhasebe fişinin satır açıklamasına gelmesi sağlanmıştır.
20 Cari Hesap Ekstresinde Detay Satırlarında İhracat Operasyon Fişleri İçin Navlun Ve Sigorta Bedelleri Listelenebilmesi Talebi Cari Hesap Ekstresinde detay satırlarında İhracat Operasyon Fişleri için Navlun ve Sigorta Bedellerinin listelenmesi sağlanmıştır.
21 Satışlar Tablosunun Borç/Alacak Toplamlarında Olduğu Gibi Cari Bazında Alınabilmesi Talebi Cari hesapların aylık bazda toplam satış net tutarlarının raporlanabilmesi için “Cari Hesaplar Bazında Satış Dağılımı” raporu programa eklenmiştir.
22 Teminat Bordrolarının Bitiş Tarihine Göre Sipariş/İrsaliye/Fatura İşlemlerinin Durdurulabilmesinin Sağlanması

Teminat risk takibi kapsamında, teminat risk takibi yapılan fişlerde ilgili cari hesapta teminat riski aşıldığında kullanıcı uyarılacak veya işlem durdurulacak seçili ise, finans parametrelerine yeni eklenen “Teminatın Bitiş Tarihi Dolduğunda Fişlerde” parametresine bakılarak fiş tarihinde cariye ait süresi dolmuş ve işlem yapılmamış bir teminat mektubu var ise uyarı verilmesi veya işlemin durdurulması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
23 İade Maliyeti Girilmesi Zorunluluğunun Fiş Türü Bazında Yapılması Satış Dağıtım ve Satınalma parametrelerine “İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu İşlemler=1-İrsaliye, 2-Fatura” parametresi eklenmiştir.
24 Teklif Modülü Olmayan Setlerde Cari Hesap Kartı Üzerinde F9 Menüde Teklif Seçeneklerinin Gelmesinin Engellenmesi Teklif Modülü olmayan setlerde Cari Hesap Kartı üzerinde F9 menüde teklif seçeneklerinin gelmemesi sağlanmıştır.
25 Start 3 Ürününde Yeni Cari Hesap Eklerken e-Fatura Senaryosunun Ticari Fatura Olarak Gelmesi Talebi Start 3 ürününde yeni Cari Hesap eklerken e-Fatura senaryosunun “Ticari Fatura” olarak gelmesi sağlanmıştır.
26 Çek/Senet Bordrosu Yazdırıldığında Bordronun İçerisinde Çeklerin Vade Tarihine Göre Sıralanabilmesi Talebi Finans parametrelerine öndeğeri Giriş Sırası olmak üzere “Çek/Senet Bordrosu Yazdırma Fiş Satır Sıralaması=Giriş Sırası, Portföy, Vade, Seri No” parametresi eklenmiştir.
27 Cari Hesap Hareketlerinin Kullanılan Özel Kod Renk Tanımına Göre Listelenmesinin Sağlanması Cari Hesap Hareketleri penceresinde ilgili cari hesap hareketlerinin kullanılan Özel Kod renk tanımına göre listelenmesi sağlanmıştır.
28 Satınalma İrsaliyesinde Seri/Lot ve Stok Yeri Penceresine Excel’den Kopyalama Yapıldığında Her Satırda Alınan “Lot/seri numarası açıklaması değiştirilecektir” Mesajının Kaldırılması Satınalma irsaliye ve faturaları Seri/Lot ve Stok Yeri penceresine kopyala/yapıştır ile seri/lot numara ve açıklamaları kopyalanmak istendiğinde her satır için ayrı ayrı gelen uyarı mesajının bir daha alınmaması için uyarıya “Bu mesajı bir daha gösterme” seçeneği eklenmiştir.
29 Eski Tarihli Girilen Muhasebe Fişi Kopyalandığında Düzenleme Tarihinin Güncellenerek Otomatik Günün Tarihi Gelmesinin Sağlanması Eski tarihli girilen muhasebe fişi kopyalandığında düzenleme tarihinin otomatik günün tarihi gelmesi sağlanmıştır.
30 KDV Muafiyet Kodlarına İçerisine 335 ve 336 İstisna Kodlarının Eklenmesi Talebi KDV muafiyet kodlarına 335 numaralı “Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri” ve 336 numaralı “UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler” muafiyet kodları eklenmiştir.
31 Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Parametresi Evet Olduğunda Fatura İptal Edildiğinde ” Faturaya Bağlı İrsaliye İptal Edilecektir ” Uyarısı Gelmesinin Sağlanması Satış&Dağıtım ve Satın Alma Parametreleri altında bulunan “Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Parametresi “Evet” olarak seçili ise fatura iptal edildiğinde “Faturaya Bağlı İrsaliye İptal Edilecektir ” uyarısının gelmesi sağlanmıştır.
32 Toplu SMM Mahsubu Oluştur İşlemi SMM Mahsubu Tarih Ataması Filtresine “Muhasebeleşen Fişin İntaç Tarihi Atanacak” Seçeneği Eklenmesinin Sağlanması SMM Mahsup İşlemleri ve SMM Mahsup İşlemleri (TFRS) işlemleri filtrelerindeki SMM Mahsubu Tarihi Ataması filtresine “Muhasebeleşen Fişin İntaç Tarihi Atanacak” seçeneği eklenmiştir.
33 Cari Hesabın e-Fatura/e-Arşiv Bilgisinin Listeleneceği Kolon Eklenmesinin Sağlanması Cari hesap kartları ekranı F11 seçenekleri arasında öndeğer olarak gizlenen kolonlarda olmak üzere; “e-Fatura Kullanıcısı”,”e-Fatura Kamu”,”e-Fatura Gümrük”,”e-İrsaliye Kullanıcısı”,”e-Arşiv Perakende Cari Hesap” kolonları eklenmiştir.
34 İrsaliye ve Fatura Liste Ekranı Filtrelerine Cari Hesap Özel Kodu Eklenmesinin Sağlanması İrsaliye ve Fatura liste ekranı filtrelerine Cari Hesap Özel Kodu filtreleri eklenmiştir.
35 Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma İşlemi ile Açılan Pencerede Gerçek Stok, Rezerv Stok, Satınalma Sözleşme, Satış Sipariş ve Satınalma Sipariş Miktarı Kolonları Eklenmesi Talebi Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma ekranına “Gerçek Stok”, “Rezerv Stok”, “Satınalma Sözleşme Miktarı”, “Satış Sipariş Miktarı”, “Satınalma Sipariş Miktarı” kolonları eklenmiştir.
36 Zorunlu Alanlara Banka Kredileri Özel Kod Alanı Eklenmesi Talebi Kuruluş bilgileri altında bulunan zorunlu alan seçeneklerine Banka Kredileri için “Özel Kod”, “Yetki Kodu”, “Proje Kodu”, “Genel Kredi Sözleşme Numarası”, “E.F. Tutarı Ödemeden Düşülsün”,”Banka Fişi Oluşturulsun” alanları eklenmiştir.
37 Malzeme Yönetimi Parametrelerindeki Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar Seçeneklerinde Açıklama 3 e-Mağaza ve Malzeme Özelliklerinin de Yer Alması Malzeme Yönetimi parametrelerindeki “Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar” parametresinin seçeneklerine “Açıklama 3”, “e-Mağaza” ve “Malzeme Özellikleri” alanları da eklenmiştir.
38 Maliyet Dağıtım Fişi ve Satış Provizyon Dağıtım Fişi F9 Filtrele(Malzemeler) ve Filtrele(Dağıtılacak Hizmetler) Ekranlarına Masraf Merkezi Filtresi Eklenmesi Talebi Maliyet Dağıtım Fişi ve Satış Provizyon Dağıtım Fişi F9 Filtrele(Malzemeler) ve Filtrele(Dağıtılacak Hizmetler) ekranlarına Masraf Merkezi filtresi eklenmiştir. (Fatura fişleri satırlarındaki masraf merkezine göre filtreleme yapılır.)
39 Form Tasarımlarına Cari Hesap Kartındaki Cari Hesap Resminin Eklenebilmesi Talebi Satış ve Satınalma Sipariş, İrsaliye Fatura formları için “Yaz” tasarımlarına “Cari Hesap Resmi” eklenmiştir.
40 Rapor Üretici Sihirbazında Uygulama Kayıtlarından Seçim Alanına Fatura Numaraları, İrsaliye Numaraları, CH Özel Kod 2, 3, 4, 5 ve Malzeme Özel Kodu 2, 3, 4, 5 Filtrelerinin Eklenmesinin Sağlanması Rapor Üretici Sihirbazında uygulama kayıtlarından seçim alanına Satış ve Satın Alma Faturası Numaraları, Satış ve Satın Alma İrsaliye Numaraları, Satış ve Satın Alma Faturası CH Özel Kodu 2, 3,4, 5; Satış ve Satın Alma Faturası Malzeme Özel kodu 2, 3, 4, 5 filtreleri eklenmiştir.
41 GTIP Kodlarında “ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA. İLK MADDELER; GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER” Başlığı Altında Yer Alan Kodların Güncellenmesinin Sağlanması GTIP Kodlarında “ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA. İLK MADDELER; GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER” başlığı altında yer alan kodlar güncellenmiştir. 73.21.90.00.00.11 numaralı “Ocaklar İçin Dökme Demirden Izgaralar” kodları eklenmiştir.
42 Özel Kod Tanımlarında Aynı Kodlu Özel Kod Tanımı Yapılmasının Engellenmesi Özel kod tanımlama ekranında aynı özel kodun modül bazında birden fazla defa tanımlanması engellenmiştir.
43 Seri/Lot Bilgileri Ekranında Yer Alan Kalan Miktarı Dolu Olanlar Seçiminin Kullanıcı Bazında Saklanabilmesinin Sağlanması İzle-Seçenekler menüsü altına “Lot/Seri Numaraları – Kalan Miktarı Dolu Olanlar” seçeneği eklenerek Lot/Seri Numaraları ekranında ilgili kutucuk seçiminin kullanıcı bazlı olarak saklanabilmesi sağlanmıştır.
44 Entegrasyon Sırasında Açılan Muhasebe Fişinde F9 Belge Detayı Seçeneğinin Gelmesi Talebi Fiş ve faturaların üzerinden muhasebeleştirme işlemi sırasında açılan muhasebe fişleri sağ tuş F9 menü seçeneklerine “Belge Detayı” seçeneği eklenmiş ve işlem sırasında e-defter belge detaylarının girilebilmesi sağlanmıştır.
45 Konsinye Hareket Dökümü Raporunda Seri/Lot Numaralarının Listenmesi İçin Detay Filtre Eklenmesi Talebi Konsinye Hareket Dökümü Raporu filtre seçeneklerine öndeğeri “Hayır” olmak üzere “Seri/Lot Bilgileri Listelensin=Evet/Hayır” filtresi eklenmiştir.
46 İhracat Operasyon Fişi ile Sabit Kıymet Çıkışı Yapılmak İstendiğinde Satırlara Ambalaj Kodu, Kap Adedi, Paket/Koli No Girilmesinin Sağlanması İhracat operasyon fişlerinde sabit kıymet türündeki satırlar içinde “Ambalaj Kodu”, “Kap Adedi”,” Paket/Koli No” alanlarına veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
47 Borç Takip Penceresi Kolonlarında Ödeme Planı Kodu ve Fiş Detay Açıklaması Gelmesi Talebi Borç Takip penceresine fiş içerisindeki ödeme plan kodunu ve genel açıklamayı gösterebilmek adına “Ödemeler” ve “Açıklama” kolonları eklenmiştir.
48 Sipariş Fişi ve Satınalma Emri İçerisinden Talep Hareketi Aktar İşlemi Yapıldığında Gelen Liste Ekranında Talep Fişi İçerisinde Girilen Satır Açıklaması, Talep Eden ve Proje Kodunun da Gelmesi Talebi Talep Hareketi Aktar seçeneği ile açılan Talep Hareketi Aktarma ekranında; talep fişinde girilmiş olan proje kodu, açıklama ve talep eden bilgilerinin listelenebilmesi sağlanmıştır.
49 Banka Kredilerinde Erken ya da Geç Ödeme Takibi Yapılabilmesinin Sağlanması Banka kredilerinde erken veya geç ödeme işlemi yapıldığında oluşan banka fişinde düzenlemeler yapılmıştır.
50 Akbank İnternet Kurumsal Uygulamasının App Olarak Kullanılması Akbank İnternet Kurumsal uygulamasının app olarak kullanılması ve bankacılık işlemlerinin app üzerinden yapılması sağlanmıştır.
Banka kredileri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No
Tanım
Açıklama
Sıra No
Tanım
Açıklama
1 Tiger3 Uygulamasında Kullanıcının Malzemeler Altında Değiştir/Ürün Reçete İlişkisi Yetkisi Kapalıysa Daha Önce Kaydedilmiş Olan Ambar Fişini Değiştir ile Açtığında e-İrsaliye Bilgileri Seçeneğinin Gelmesinin Sağlanması Ürün reçete ilişkisi yetkisi olmayan kullanıcıların ambar fişine değiştir ile girdiklerinde e-İrsaliye bilgilerine erişememe problemleri giderilmiştir.
2 e-Beyanname Programında Muhtasar Beyannamesi 1003A İçin Öndeğer Kopyalandığında Versiyonun 36 Gelmesi ve Muhtasar Beyanname Oluşmasının Düzeltilmesi e-Beyanname programında ‘Öndeğer Kopyala’ seçeneği ile yeni eklenen beyannamede, versiyon bilgisinin öndeğer belirlenen beyannamenin versiyon bilgisi gelmesi sağlanmıştır.
3 İhraç Kayıtlı Faturalarda Masraf Satırı Olduğunda ve Masrafın Muhasebe Kodu Olduğunda Muhasebeleştirme Yapılmasının Sağlanması İhraç kayıtlı faturalarda masraf satırlarına ait ihraç kayıtlı vergi KDV muhasebe kodu alanına veri girişi yapılamıyordu , düzenleme yapılarak giriş yapılabilmesi ve bağlantı kodlarından okunabilmesi sağlanmıştır.
4 “Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliyeler İptal Edilsin” Parametresi Evet Olduğunda, Faturaya Bağlı İrsaliye Tipi: Kağıt ise İrsaliyenin İptal Edilmesi, İrsaliye Tipi: e-İrsaliye ise İrsaliye İptali Yapılamamasının Sağlanması “Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin” parametresi evet olduğunda, faturaya bağlı irsaliyenin türü e-İrsaliye ise iptal edilmemesi sağlanmıştır.
5 Satış Faturalarında Cari Değiştirildiğinde e-Fatura Bilgilerindeki “İrsaliye Yerine Geçer” Onayının İşaretli Kalmasının Düzeltilmesi Satış faturalarında cari değiştirildiğinde e-Fatura bilgilerindeki “irsaliye yerine geçer” onayının işaretli kalması durumu düzeltilmiştir.
6 İhraç Kayıtlı Faturalarda İndirim Satırının Muhasebe Kodunun Boş Gelmesinin Düzeltilmesi İhracat ve ihraç kayıtlı faturalarda indirimlere ait muhasebe kodlarının dolu olarak gelmesi sağlanmıştır.
7 Muhasebe Bağlantı Kodları-Personel Muhasebe Kodları-İşyeri Muhasebe Kodları Ekranında Kaydırarak Aşağı İnildiğinde Uyarı Alınmasının Düzeltilmesi Muhasebe Bağlantı Kodları-Personel Muhasebe Kodları-İşyeri muhasebe kodları ekranında uyarı alınması engellenmiştir.
8 Kullanıcı Detaylarında Girilen Uygulamaya Giriş Sayısı Kontrolü Yapılmasının Sağlanması Load balancing yapıldığı durumda kullanıcı detaylarında bulunan uygulamaya giriş sayısı kontrolünün yapılabilmesi sağlanmıştır.
9 Kasadan Girilen CH Ödeme/Tahsilat Fişinin Borç Takip Ekranına Doğru Yansımasının Sağlanması Kasadan girilen CH ödeme/tahsilat fişi tutarının borç takip ekranına doğru yansıması sağlanmıştır.
10 Alınan Hizmet Faturası Muhasebeleştirildiğinde Mahsup Fişi Belge Detayında Belge Türünün Fatura Olarak Gelmesinin Sağlanması Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf kutucuğu işaretsiz ve belge detayı “Fatura” seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının “Belge Türü:Fatura” olarak gelmesi sağlanmıştır.
11 Satınalma/Toplu Faturalama İşleminde Performans İyileştirmesi Talebi Satınalma işlemlerinden toplu faturalama yapıldığında giden sorguda iyileştirme yapılmıştır.
12 GO 3 ve Start 3 Ürünlerinde Cari Hesap Parametreleri Altında Yer Alan Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar Parametresinde Girilen Değerin Kaydedilmesinin Sağlanması GO 3 ve Start 3 ürünlerinde cari hesap parametreleri altında yer alan “Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar” parametresine girilen değerin kaydedilmesi sağlanmıştır.
13 Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyesi e-İrsaliye Olarak Girildiğinde Çıkartılabilmesinin Sağlanması e-İrsaliye olarak oluşturulmuş olan kullanıcı tanımlı irsaliyelerin çıkartılabilmesi sağlanmıştır.
14 Satınalma İade İrsaliyesinde e-Arşiv Perakende Carisi Elle ya da Kopyalama ile Girildiğinde e-Arşiv Logosunun ve F9 e-Arşiv Bilgilerinin Gelmemesinin Sağlanması Satınalma İade İrsaliyesinde e-Arşiv Perakende carisi manuel ya da kopyalama ile girildiğinde “e-Arşiv Logosu” ve F9 menüde “e-Arşiv Bilgileri”nin görüntülenmesi sağlanmıştır.
15 Satış Siparişi Detaylar 2 Sekmesinde Fatura Tipi e-Arşiv İnternet Seçilip Faturalandığında Fatura Tipinin e-Arşiv Faturası Olarak Oluşmasının Düzeltilmesi Sipariş ve irsaliye detaylarında seçilen fatura türlerinin, sevk ve faturalama işlemlerinde dikkate alınması ve oluşan fatura türünün fişlerde seçilen türe göre oluşması sağlanmıştır.
16 Sipariş Girişi Yapılırken Ticari İşlem Grubunda “KDV Uygulanmayacak” Seçildiğinde KDV Uygulamasının Engellenmesi Sipariş girişi yapılırken ticari işlem grubunda “KDV uygulanmayacak” seçildiğinde KDV uygulanmaması sağlanmıştır.
17 Talep Fişi Üzerinden Oluşan Satınalma Siparişlerinin Satınalma İrsaliye ve Faturalarına Aktarılmasının Sağlanması Talep fişi üzerinden oluşturulan satınalma siparişlerinin, satınalma irsaliye ve faturaları içerisine sipariş hareket aktar işlemi ile aktarılabilmesi sağlanmıştır.
18 Banka Hareketleri Dökümü Raporunda İşyeri Numarası Filtresi Seçiliyken Delete Tuşu ile Filtre Temizlendiğinde İşyeri Numarası Filtresine İşlem Türlerinin Seçili Olarak Gelmesinin Düzeltilmesi Banka Hareketleri Dökümü raporunda iş yeri numarası filtresinde seçilen seçenekler “delete” tuşu ile silindiğinde, iş yeri numarası filtresine “işlem türlerinin” seçili olarak gelmemesi sağlanmıştır.
19 Dövizli Satış Toplamları Raporuna İptal Edilen Faturaların Yansımasının Engellenmesi Dövizli Satış Toplamları ve Dövizli Satınalma Toplamları raporlarında iptal edilmiş olan faturaların listelenmemesi sağlanmıştır.
20 Tanımlı Malzeme Fişleri ile Hareket Gören Malzemeler Stok Miktarı Sıfır Olduğunda Malzeme Ambar Durum Raporu’na Yansımasının Sağlanması Tanımlı malzeme fişleri ile hareket gören malzemelerin stok miktarları “0” olduğunda Malzeme Ambar Durum raporuna yansıması sağlanmıştır.
21 Binek Araç Kiralama/Gider İşlemleri İçin İşlem Dövizli Fatura Girildiğinde Muhasebe Fişindeki Döviz Borç Kolonunun Doğru Değer Getirmesinin Sağlanması Binek araç gideri ve binek araç kiralama hizmetlerine ait işlem dövizli olarak kaydedilen faturaların muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişinde doğru tutarların oluşması sağlanmıştır.
22 Teklif Üzerinden Rezerve Sipariş Oluşturulduğunda Malzemenin Gerçek Stok Miktarının Değişmesinin Sağlanması Teklif üzerinden rezerve sipariş oluşturulduğunda malzemeye ait gerçek stok miktarının etkilenmesi sağlanmıştır.
23 Özel Dönem Kullanılan Firmada Kar/Zarar Tablosunda Toplamların Doğru Listelenmesinin Sağlanması Özel dönem kullanılan firmada kar/zarar tablosunda toplamların doğru listelenmesi sağlanmıştır.
24 Sevkedilebilir Durumunda Olan Bir Sipariş Kopyalandığında ORFLINE Tablosundaki STATUS Kolonundaki Değerin Kopyalanan Siparişten Gelmesinin Düzeltilmesi Sipariş kopyalama işleminde, ORFLINE ve ORFICHE tablosunda STATUS bilgisinin parametrede belirtilen öndeğer bilginin gelmesi sağlanmıştır.
25 İşyeri Bazlı İrsaliye Şablonu Kullanıldığı Durumlarda Fatura Başlığında İşyeri Değiştirildiğinde, Detaylar Sekmesinde Yer Alan İrsaliye Numarasının İşyeri Bilgisinin Güncellenmesinin Sağlanması İrsaliye için işyeri bazlı numara şablonu kullanıldığı durumda fatura içerisinde değiştirilen işyeri bilgisine istinaden detaylar sekmesinde irsaliye bilgileri alanında üç nokta ile açılan bağlı irsaliyeler listesi ekranında F9-Numara Ver işlemi ile irsaliye numarasının güncellenebilmesi sağlanmıştır.
26 Cari Hesap F9 Menüden Risk Durumu Raporu Alındığında, Açık Hesap Limit Toplamı Hesaplanırken Kart İçerisindeki “Müşteri Çek/Senetleri Açık Hesaptan Düşülsün” Seçeneğinin Dikkate Alınmasının Sağlanması Cari hesap kartı üzerinden F9 menü ile erişilen risk durumu raporu alındığında, açık hesap limit toplamı hesaplanırken kart içerisindeki “Müşteri çek/senetleri açık hesaptan düşülsün” seçeneğinin dikkate alınması sağlanmıştır.
27 e-Devlet Modülü e-İrsaliye Gönder Penceresi Onayla Butonu Kullanıcı Yetkisinin Düzenlenmesi e-Devlet modülü e-İrsaliye gönder penceresi onayla butonu için alınan kullanıcı yetkisi uyarısı düzeltilmiştir.
28 Banka Fişleri F9 Toplu Kayıt Ekleme İşlemiyle Döviz Alış Belgesi Eklenmek İstendiğinde Alınan “Fişin Kullanılabilir Tutarı Aşılamaz” Uyarısının Kaldırılması Banka Fişleri F9-Toplu Kayıt Ekleme işlemiyle Döviz Alış Belgesi ve Döviz Satış Belgesi eklenmek istendiğinde alınan “fişin kullanılabilir tutarı aşılamaz” uyarısının alınmaması ve Cari Hesabın seçilebilmesi sağlanmıştır.
29 Satınalma Teklifi Üzerinde F9 Menüden Sipariş Ekle Seçeneği ile Açılan Sipariş Fişi Penceresinde Doküman Eklenmek İstendiğinde Alınan Bu Özelliğin Kullanılabilmesi İçin Kets Doküman Yönetiminin Kurulu Olması Gerekir Uyarısının Kaldırılması Satınalma teklif fişi üzerinden F9-Sipariş Ekle seçeneği ile açılan sipariş fişine kets doküman yönetim sistemi ile doküman eklenmesi sağlanmıştır.
30 Muhtasar Beyannamede “SGK Bildirimleri” Kısmından Gelen Tutarsal Alanların Kuruş Hanesinin 2 Olmasının Sağlanması Muhtasar Beyannamede “SGK Bildirimleri” kısmından gelen tutarsal alanların kuruş hanesi 2 olması sağlanmıştır.
31 Alınan Hizmet Faturasında KDV Dahil Tanımlı Satınalma Fiyatı Otomatik Gelmesinin Sağlanması Alınan hizmet kartlarına tanımlı KDV Dahil fiyat kartlarının, alınan hizmet faturasına KDV dahil olarak gelmesi sağlanmıştır.
32 Ambar Fişleri Üzerindeki Toplu Durum Değiştir İşlemi ile Topluca Giriş Ambar Durumunun Değiştirilmesinin Engellenmesi Çıkış ambar durumu “gerçek”, giriş ambar durumu “öneri” olarak kaydedilen ambar fişlerinin toplu durum güncelleme işlemi ile giriş ambar durumlarının güncellenebilmesi sağlanmıştır.
33 Mali Dönem Başlangıç Tarihinde Malzemenin Devir Fişi Dışında Farklı Fiş Türüne Ait Giriş Hareketi Bulunduğunda Yönetici Konsolunda Stok Devir Hızının Yanlış Hesaplanmasının Düzeltilmesi Mali dönem başlangıç tarihinde malzemenin devir fişi dışında farklı fiş türüne ait giriş hareketi bulunması durumunda, bu hareketin dönem içi hareket olarak hesaplamada kullanılarak yönetici konsolunda stok devir hızının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
34 Çek Girişi Yapılırken Belirtilen IBAN Bilgisi Kaydet/Değiştir Yapıldığında Son Rakamın Eksik Gelmesinin Düzeltilmesi Finans-Ana Kayıtlar üzerinden çek girişi yapılırken belirtilen IBAN bilgisi ilgili çek kaydet/değiştir yapıldığında IBAN numarasının son rakamı eksik görünmesi düzeltilmiştir.
35 İrsaliyenin Detaylar Sekmesinde Fiyatlandırma Dövizi Aynen Kalacak Olmasına Rağmen Kur Bilgisi Güncellenmesinin Düzeltilmesi İrsaliye detaylar sekmesindeki fiyatlandırma dövizi kuru aynen kalacak olarak seçildiği durumda fatura aktarım işlemi sonrasında fiyatlandırma dövizi kur bilgisinin güncellenmemesi sağlanmıştır.
36 Banka Fişlerinden Gider Pusulası Eklenip İçerisinde Masraf Merkezi Seçilmesine Rağmen Fiş Muhasebeleştirildiğinde Alınan Masraf Merkezi Girilmemiş Satırlar Var Uyarısının Kaldırılması Banka fişlerinden gider pusulası eklenip içerisinde masraf merkezi seçilmesine rağmen fiş muhasebeleştirildiğinde masraf merkezi girilmemiş satırlar var uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
37 Satış Kampanya Kartında Ödeme Plan Grup Kodu Tanımı Varsa, Satış Siparişinde Kampanya Uygulanmasının Sağlanması Kampanya kartında koşul olarak ödeme planı grup kodu tanımlaması yapıldığı durumda sipariş ve irsaliyelerde kampanya uygulanması sağlanmıştır.
38 Sayım Eksiği Fişinde Sabit Kıymet Kartı Seçilip Kaydedildiğinde Sabit Kıymet Kaydı Oluşmasının Düzeltilmesi Sayım Eksiği fişi üzerinde satır türü sabit kıymet seçildiği durumda F9 menüye “Sabit Kıymet Kayıtları İle İlişkilendir” seçeneği eklenmiştir.
39 Satınalma İrsaliyesinde Malzeme Resmi 2 Alanının Yazdırılmasının Sağlanması Satınalma İrsaliyelerinde “Malzeme Resmi 2” alanının yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
40 Banka Fişinde Zorunlu Alan Olarak Seçilen Özel Kod Bilgisi Banka Kredisi Taksit Ödemesi Sonucu Oluşan Banka İşlem Fişinde Mevcut Değilse Uyarı Verilmesinin Sağlanması Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/Zorunlu Alanlar/Banka Kredileri için zorunlu alan olarak tanımlanan “Özel Kod” ve “Yetki Kodu” alanlarının banka kredisi taksit ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişlerine taşınması sağlanmıştır.
41 Malzeme Sınıfı İçerisinde Tevkifat Uygulansın Seçeneği İşaretli ve Tevkifat Oranları 0 İken, Satış Faturasında Malzeme Sınıfı Seçildiğinde, Muhasebe Kodları Dolu Olmasına Rağmen Uyarı Alınmasının Engellenmesi Malzeme sınıfı kartı içerisinde “Tevkifat Uygulansın” kutucuğu işaretli ve tevkifat oranları “0” olarak tanımlanmışken bu malzeme sınıfının seçili olduğu satış faturası muhasebeleştirilmek istendiğinde “Hatalı Muhasebe Bağlantı Kodu” uyarısının alınmaması ve muhasebeleştirme işleminin gerçekleşmesi sağlanmıştır.
42 Tıger Wings Web Uygulamasında Muhasebe Fişlerinde Toplu Basım Yapılmasının Sağlanması Wings web kullanımlarında muhasebe fişleri ekranında toplu basım özelliğinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Bir cevap yazın