Malzeme Sınıfı Genel Bilgileri

Malzeme Sınıfı

Kod: Malzeme sınıfı kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Malzeme sınıfı adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Aynı amaçla kullanılan iki adet Açıklama alanı vardır. Malzeme açıklaması istenen diğer diller ile de kaydedilir. Bunun için ilgili simge tıklanır. Açılan pencerede dil seçenekleri listelenir. Karşılık kolonunda, seçilen dil için açıklama bilgisi kaydedilir.

E-İş Kodu: E-İş ve E-Mağaza uygulamalarında kullanılır. Web üzerinden yapılan işlemlerde LogoConnect sunucu tarafından verilen güvenlik numarasıdır.

Özel Kod: Özel kod, malzemeleri gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kullanıcının, malzeme kartlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır.

Grup Kodu: Malzeme (sınıfı) kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodları ile malzemeler, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır.

Üretici Kodu: Malzemenin üretici firmadaki kodudur. Bu alan üretici firma ile yapılan işlemlerde kolay bilgi girişi için kullanılır.

Firmanın malzeme kodlaması o malzemeyi üreten firmanın kodlamasından farklıdır. Tedarikçi firmanın gönderdiği faturaları kaydederken faturada belirtilen malzemeye ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir. Malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Kullanıcı faturayı girerken üreticinin Malzeme (Sınıfı) Kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir Malzeme (Sınıfı) Kodu alanı gibidir.

Fiş ve faturalarda malzeme üretici kodu girişi F9- sağ fare düğmesi menüsündeki Üretici kodu girişi seçeneği ile kaydedilir.

Ödeme Şekli: Malzeme sınıfı için alış-satış işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur.

Ödeme planlarında o malzemenin bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde alınacağı ve uygulanacak gecikme faizi vb. bilgiler kaydedilir. Malzeme ya da malzeme sınıfı tanımında ödeme planı girilerek malzeme fişleri ve faturalarda o malzeme ya da malzeme sınıfına ait satırlardaki ödeme planı kolonuna bir ödeme planı öndeğeri getirilmiş olur, kullanıcı isterse bu planı değiştirebilir.

Raf Ömrü (Gün): Bir malzemenin son kullanma tarihi ile üretim tarihi arasında kalan süreye raf ömrü denir. Seri/Lot ve takibi yapılan malzemeler için özellikle üretimden giriş fişlerine öndeğer hesaplamak için kullanılır.

Raf ömrü bilgisi gün, hafta, ay, yıl olarak verilir. Seri/lot takibi yapılan malzemeler için, bu alanda verilen gün sayısı, giriş işlemlerinde önem taşır. Giriş işlemlerinde (ambar ve iade işlemleri hariç), seri/lot takibi yapılan bir malzeme kullanıldığında, fiş tarihine tanım kartında verilen raf ömrü eklenerek hesaplama yapılır ve fişte girilen hareketin son kullanım tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır. Kullanıcı tarafından bu tarih değiştirilebilir.

son kullanma tarihi= üretim tarihi+raf ömrü olarak hesaplanır.

Raf ömrü öndeğeri, Diğer İşlemler / Stok Çalışma Bilgilerinde yer alan raf ömrü filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim kartlara aktarılır. Malzeme kartı üzerinde raf ömrü bilgisi değiştirilebilir.

Statüsü: Malzemenin fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında malzeme aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım Dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Malzeme sınıfı için statü alanında kullanım dışı seçimi yapılmışsa, fiş ve faturalardan ulaşılan malzeme sınıfları listelerinde Kullanım Dışı statüsündeki kartlar yer almaz.

Ek Vergi Kodu: Malzeme sınıfı ek vergi kapsamında ise geçerli olacak vergi tanımının belirlendiği alandır. Kayıtlı ek vergi kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Alış/Satış/İade KDV Oranı (%): Malzeme sınıfı için yasal olarak geçerli standart KDV oranıdır. Bu oran yüzde olarak verilir. Kartta belirlenen alış/satış/iade KDV oranı, malzeme fişleri siparişler ve faturalarda o malzemeyle ilgili bir satır girildiğinde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir. Ancak gerekirse değiştirilebilir.

Erişim Bilgileri: Malzeme sınıfının satış noktalarında ya da E-Ticaret işlemlerinde kullanılacağı bu bölümde yer alan seçeneklerle belirlenir.

E-Mağaza Kodu: E-Mağaza uygulamalarında, malzeme sınıfının mağaza kodudur.

Marka Kodu: E-Mağaza uygulamalarında malzeme sınıfının marka kodudur. Kayıtlı marka tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

GTIP Kodu: E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme sınıfı için geçerli olacak GTIP kodudur. Kayıtlı tanımlar liselenir ve ilgili tanım seçilir.

İhracat Kategori Numarası: E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme sınıfı için geçerli olacak ihracat kategori numarasıdır.

Tevkifat Uygulansın: Malzeme sınıfının tevkifat işlemlerine tabi olup olmayacağını belirtir. Tevkifat uygulanacaksa bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Tevkifat Kodu: Tevkifat uygulanan malzemelerde, satış ve satınalma işlemlerine aktarılmak üzere tevkifat kodunun seçildiği alandır. Seçilen kod faturada değiştirilebilir.

Satış Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme sınıfı için satış işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan “Tevkifat Payı” ve “Tevkifat Paydası” satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Satınalma Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme sınıfı için satınalma işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan “Tevkifat Payı” ve “Tevkifat Paydası” satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Not: Malzeme sınıfı kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranlarının tanımlanabilmesi LEM kullanıcıları için geçerli bir özelliktir.

Proje Kodu: Malzeme sınıfının kullanıldığı projedir. Bu alanda seçilen proje kodu ilgili malzeme sınıfının seçildiği fiş ve fatura satırlarına öndeğer olarak aktarılır. 

Bir cevap yazın