Etiket Arşivi:

Cari Hesap Ekstresi

Cari Hesap Ekstresi Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Cari hesap ekstresi işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla cari hesaplar listesinden alınır. Bunun için önce ilgili cari hesap tanımı daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Cari …

Detaylı incele

Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri

Ödeme/Tahsilat Ödeme/tahsilat planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Satırlarda ise ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir. Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır: Plan Kodu: Ödeme/tahsilat planı kodudur. Kod verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi …

Detaylı incele

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti

Tedarikçi değerlendirmelerinde kullanılacak kriterleri belirlemek için kullanılan kriter setini tanımlamak için “Ekle” seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir: Kod: Tedarikçi değerlendirme seti kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Açıklama: Tedarikçi değerlendirme kriter setinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Özel Kod: Değerlendirme kriter setini firmaya özel kriterlere …

Detaylı incele

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterleri bir arada toplamak ve işlemlerde tedarikçilere uygulamak mümkündür. Bunun için Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri kullanılır. Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri, Ana Kayıtlar program bölümünde Cari Hesap menüsü altında yer alır. Yeni set oluşturmak ve varolan tanımlarda yapılacak işlemler için ilgili simgeler …

Detaylı incele

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri

Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Tanımları ile belirlenir. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri  Ana Kayıtlar program bölümünde Cari Hesap menüsü altında yer alır. Yeni kriter tanımlamak ve varolan kriterler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Yeni kriter tanımlamak için …

Detaylı incele

Cari Hesap Ticari Bilgileri

Cari hesap işlemlerinde geçerli olacak bilgiler, cari hesap kartı üzerinde yer alan  Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Yabancı Uyruklu: Tanımlanan cari hesabın yabancı uyruklu olması durumunda bu seçenek işaretlenir. Şahıs Şirketi: Tanımlanan cari hesabın şahıs şirketi olması durumunda bu seçenek işaretlenir. T.C Kimlik Numarası: Cari hesabın T.C. kimlik …

Detaylı incele

Cari Hesap Kayıt Türleri

Cari Hesap Kayıt Türleri Cari hesap kayıt ları tür seçilerek gruplanır. Bu nedenle, cari hesap kartı açılırken önce kayıt türü alanında tür belirlenir. Cari hesap kayıt türleri şunlardır: Alıcı Firmanın mal sattığı cari hesaplardır. Satıcı Firmanın mal aldığı cari hesaplardır. Alıcı + Satıcı Cari hesabın hem alıcı hem de satıcı …

Detaylı incele

Malzeme Sınıfı Sipariş Hareketleri

Malzeme sınıfları listesinden malzeme sınıfı ile ilgili sipariş hareketleri F9 (sağ fare düğmesi) menüsündeki Sipariş Hareketleri seçeneği ile listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Malzeme sınıfı sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme sınıfı kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. …

Detaylı incele

Malzeme Sipariş Hareketleri

Sipariş hareketleri malzemeler listesinden de alınabilir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Sipariş Hareketleri malzemeler listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Sipariş hareketlerini listelemek önce hareketleri listelenecek malzeme daha sonra Sipariş Hareketleri seçilir. Malzeme sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme tanımının kodu ve açıklaması ile …

Detaylı incele