Logo Muhasebe Programı

Barkodların Otomatik Atanması – Barkod Şablonları

Malzemelere barkodlar otomatik olarak verilir. Bunun için Barkod menüsündeki Otomatik Barkod Atama seçeneği kullanılır. Otomatik barkod atama işlemi ile hiç barkodu olmayan malzemelere barkod atanmasının yanı sıra barkodu olan malzemelere de yeni bir bir barkod atanmış olur. Otomatik barkod atama işleminin hangi standarda göre yapılacağı ve numaralama ile ilgili bilgiler …

Detaylı incele

Marka Bilgileri

E-Ticaret uygulamalarında kullanılacak marka bilgileri marka tanımları listesinde “Ekle” seçeneği ile açılan marka tanım kartı ile kaydedilir. Marka Kodu: Marka kodudur. Her yeni marka tanımında, marka kodu bir artırılarak program tarafından oluşturulur. Açıklaması: Markanın adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Özel Kod: Marka özel kodudur. Kullanıcının, markaları kendi firmasına özel bazı …

Detaylı incele

Marka Tanımları

Web üzerinde E-Mağaza uygulamalarında kullanılacak malzemelere ait markaların kaydedildiği seçenektir. Ana Kayıtlar modülü / Stok bölümünde yer alır. Yeni tanım yapmak ve varolan tanım üzerindeki işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Yeni marka tanımlamak için kullanılır. Değiştir Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Çıkar Marka tanımını silmek için kullanılır. İncele …

Detaylı incele

Ek Vergi Bilgileri

Ek vergi bilgileri Ek Vergiler listesindeki “Ekle“ seçeneği ile kaydedilir. Vergi tanım bilgileri şunlardır: Ek Vergi Kodu: Ek vergi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Ek vergi tanımları kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Ek vergi  kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama …

Detaylı incele

Ek Vergiler

Ek vergiler tanımları ile malzemelere uygulanan ÖTV ve telekomünikasyon hizmetlerinde geçerli olan özel iletişim vergisi (ÖİV) için geçerli olacak tanımlar kaydedilir. ÖTV vergi belirli mal ve ürünler üzerinden tutar veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılardır. KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde uygulanmaz. …

Detaylı incele

Toplu Malzeme Aktarımı

Ürün kategorisi altında yer alacak malzemeleri toplu olarak seçmek için kullanılır. Kategori altında yer alacak malzemeler filtre satırlarında istenen koşullar belirlenerek seçilir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Malzeme Türü Ticari Mal / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet Malzeme Statüsü …

Detaylı incele

Kategori Bilgileri

Ürün kategorisi tanımlama ve bu kategoride yer alan malzemeleri belirlemek için, Ürün Kategorileri Listesi‘nde yer alan “Ekle” seçeneği kullanılır. Tanım penceresinin üst bölümündeki alanlardan kategori kayıt bilgileri, satırlardan ise bu kategoride yer alacak malzeme bilgileri kaydedilir. Kodu: Ürün kategorisi tanım kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken …

Detaylı incele

Ürün Kategorileri

Ürün kategori tanımları, malzemeleri özelliklerine göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılır. Ana Kayıtlar modülü / Stok bölümünde yer alır. Ürün kategorisi tanımlama ve varolan kategoriler üzerinde yapılacak işlemler için ürün kategorileri listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Yeni ürün kategorisi tanımlamak …

Detaylı incele

Özellik Seti Bilgileri

Malzeme özellik setleri, birden fazla özelliğin bir araya getirilmesi ile belirli varyasyonların oluşturulabilmesine temel teşkil eden tanımlardır. Özellik setleri tanımlarına Ana Kayıtlar / Stok bölümü altından ulaşılır. Tanımlanan özellik setleri, varyantı oluşturulacak olan malzeme kartları “malzeme özellikleri” sayfasından seçilir ve özellik setleri ile tanımlanan özellikler malzeme kartında yer alan satırlara …

Detaylı incele

Özellik Setleri

Malzeme özellik setleri, birden fazla özelliğin bir araya getirilmesi ile belirli varyasyonların oluşturulabilmesine temel teşkil eden tanımlardır. Özellik setleri tanımlarına Ana Kayıtlar / Stok bölümünden ulaşılır. Tanımlanan özellik setleri, varyantı oluşturulacak olan malzeme tanımında “malzeme özellikleri” sayfasından seçilir ve özellik setleri ile tanımlanan özellikler malzeme kartında yer alan satırlara otomatik …

Detaylı incele