Muhasebe Programı

Cari Hesaplar

Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin …

Detaylı incele

Planlarda Gün, Ay, Yıl Kullanımı

Boş bırakılabilir: Bu durumda fatura tarihindeki gün, ay veya yıl bilgisi geçerlidir. Kolonların hepsi boş bırakılabileceği gibi tek bir kolon da boş bırakılabilir. Bu durumda sadece boş bırakılan kolon için fatura tarihi geçerlidir. Yani ay kolonu boş ise faturanın kesildiği ay geçerlidir. Sabit rakam girilebilir: Gün, ay ve yıl kolonlarının …

Detaylı incele

Planlarda Kullanılan Formüller

Formül alanında kullanılan parametreler Adı Açıklaması P1 İşlem Tutarı (KDV dahil) P2 İşlem Tutarı (KDV hariç) P3 Toplam KDV P4 Kalan Tutar P5 Ödenen Tutar P6 Masraf Tutarı Koşul alanında kullanılan parametreler Adı Açıklaması P1 İşlem Tutarı (KDV dahil) P2 İşlem Tutarı (KDV hariç) P3 Toplam KDV P4 Kalan Tutar …

Detaylı incele

Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri

Ödeme/tahsilat planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Satırlarda ise ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir. Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır: Plan Kodu: Ödeme/tahsilat planı kodudur. Kod verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu …

Detaylı incele

Ödeme/Tahsilat Planları

Çek/senet işlemleri dışında vadeli yapılan işlemlerin tümüne ödeme planı bağlanır. Ödemeler bu plana uygun olarak, program tarafından otomatik olarak oluşturulacak ödeme listeleri ile takip edilir. Geciken ya da erken yapılan ödemelerde geçerli olacak vade farkı yüzdesi ile ödemelerin en geç hangi tarihlerde yapılacağı da ödeme planlarında belirtilir. Plan tanımında erken …

Detaylı incele

TFRS Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü / Artışı

TFRS kapsamında, sabit kıymetler için herhangi bir değer düşüklüğü / artışı sözkonusu olduğunda yeni değerlerin girildiği ve tarihsel olarak izlendiği penceredir. Sabit kıymet kayıtları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Sabit kıymet değeri sıfırlanmadan belli bir değere düşürülebilir ve bu değer düşüklüğü tarihsel olarak takip edilebilir. Girilen bu yeni …

Detaylı incele

Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü / Artışı

Sabit kıymetler için herhangi bir değer düşüklüğü / artışı sözkonusu olduğunda yeni değerlerin girildiği ve tarihsel olarak izlendiği penceredir. Sabit kıymet kayıtları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Sabit kıymet değeri sıfırlanmadan belli bir değere düşürülebilir ve bu değer düşüklüğü tarihsel olarak takip edilebilir. Girilen bu yeni değerler için …

Detaylı incele

Sabit Kıymet Satış İade İşlemleri

Satılan sabit kıymetin iadesi sözkonusu olduğunda bu işlem Fatura ve Stok program bölümlerinde satış irsaliyeleri veya satış faturaları menü seçenekleri ile kaydedilir. Satış irsaliyeleri ya da satış faturaları listesinde fiş türü satış iade irsaliyesi ya da satış iade faturası olarak seçilir. Fatura ya da fiş satırlarında satır tipi sabit kıymet …

Detaylı incele

Sabit Kıymet Satış İşlemleri

Elde bulunan sabit kıymetin satılması durumunda satış işlemine ait bilgiler Fatura bölümünde yer alan Satış Faturaları seçeneği ile kaydedilir. Fatura Türü seçeneği ile fatura türü perakende ya da toptan satış faturası olarak belirlenir. Satılan sabit kıymete ilişkin bilgiler fatura satırlarında kaydedilir. Bunun için öncelikle satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. …

Detaylı incele

Sabit Kıymet Alım İade İşlemleri

Alınan sabit kıymetin iadesi söz konusu olduğunda bu işlem alım irsaliyeleri veya alım faturaları menü seçenekleri ile kaydedilir. Alım irsaliyeleri ya da alım faturaları listesinde fiş türü alım iade irsaliyesi ya da alım iade faturası olarak seçilir. Fatura ya da fiş satırlarında satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. Daha sonra …

Detaylı incele

Sabit Kıymet Alım İşlemleri

Sabit kıymet alım işlemleri, Stok bölümünde alım irsaliyeleri, Fatura bölümünde alım faturaları seçenekleri ile kaydedilir. Sabit kıymet alım işleminde fatura ya da irsaliye türü satınalma faturası veya satınalma irsaliyesi olarak seçilir. Fiş/Fatura üst bölümünde fatura geneline ilişkin bilgiler girilir. Alınan sabit kıymete ait bilgiler ise satırlarda girilir. Sabit kıymet işlemine …

Detaylı incele

Amortisman Tablo Bilgileri

Amortisman tablosu kolon bilgileri başlangıç, değerleme öncesi ve değerleme sonrası olmak üzere üç grupta toplanabilir. Başlangıç Bilgileri Bu kolonlarda yer alan bilgiler sabit kıymet kartı ya da kayıt penceresinde girilen ya da parametrik olarak belirlenen bilgileri içerir. Başlangıç bilgilerini içeren kolonlar bu kolonlarda yer alan bilgiler şunlardır: Yıl kolonu satırda …

Detaylı incele

Amortisman Durdur

Rusya mevzuatına göre çalışılması durumunda, sabit kıymetler için amortisman hesaplamasını geçici olarak durdurmak için kullanılan seçenektir. Sabit Kıymet Kayıtları F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Durdurma işlemi sonrasında ilgili sabit kıymet için hesaplama işlemi yeniden başlatılabilir. “Amortisman Durdur” seçeneği kullanıldığında, Sabit Kıymet Amortisman Durdurma Tarihleri penceresi açılır. Pencerede kaydedilen bilgiler …

Detaylı incele

Amortisman Tablosu

Amortisman tabloları yıllık dönemler itibarıyla hazırlanır ve sabit kıymete uygulanan amortismanı, yeniden değerlemeleri ve bunlarla ilgili diğer bilgileri gösterir. Amortisman ve yeniden değerleme tabloları sabit kıymet kayıtlarına bağlı olarak çalışır. Tablo kayıt penceresinden kaydedilen değerler yanında alternatif parametre değerleri ile de alınır. Amortisman ve değerleme tablosu sabit kıymet kayıtları listesinde …

Detaylı incele

Yıllara Yaygın Maliyet ve ROFM Girişi

Son 5 hesap dönemi (mali yıl) içerisinde aktife giren Sabit Kıymetler üzerinde bulunan Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin (kur farkı, vade farkı, kredi faizi vb.) ayrıştırılması işlemi yapılarak, ayrılan tutar çıkartıldıktan sonra enflasyon düzeltmesi yapılmalıdır. Reel olmayan finansman maliyeti (ROFM); her türlü borçlanmada, borç tutarlarına borcun kullanıldığı döneme ait TEFE artış …

Detaylı incele