Logo Muhasebe Programı

Banka Bilgileri

Banka kartları banka genel bilgilerinin kaydedildiği kartlardır. Banka kartları Ana Kayıtlar program bölümü / Banka menüsü altında yer alan Bankalar ve Banka Hesapları seçeneği ile kaydedilir. Banka kartı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır: Banka Kodu: Bankaya ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği koddur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. …

Detaylı incele

Bankalar

Banka kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır: Hesaplar Bankaya ait hesap kartlarının açılmasında kullanılır. Ekle Yeni banka kartı açmak için kullanılır. Değiştir Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Çıkar Banka kartını silmek için kullanılır. …

Detaylı incele

Bankalar ve Banka Hesapları

Firmanın çalıştığı bankalar, bu bankalarda açılan hesaplara ait bilgiler banka kartları ve bu kartların altında açılan hesap kartları üzerinde tutulur. Banka tanımları iki seviyeli yapıdadır: Bankalar Banka Hesapları Bu şekilde firmanın çalıştığı bankanın aynı şubesinde birden fazla hesabı varsa, bunları tek bir bankaya bağlı hesaplar olarak tanımlayabilir. Çalışılan bankadaki bu …

Detaylı incele

Kasa Ekstresi

Kasaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Kasa kartına ait hareketler, işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla kart listesinden alınır. Bunun için önce ilgili kasa kartı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Filtreler düğmesi tıklanarak açılan Kasa Ekstresi …

Detaylı incele

Kasa Döviz Toplamları

Kasa Döviz Toplamları Döviz toplamları seçeneği ile kasa kartına ait hareketler, yerel para birimi ve işlem dövizi üzerinden hesaplanan tutarlar ile listelenir. Döviz Toplamları Kasalar listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Dövizli kasa işlemleri penceresinde Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir. Döviz toplamları …

Detaylı incele

Hesap Özeti Grafiği

Kasa son durum bilgilerini içeren hesap özeti grafik olarak da alınır. Bunun için Kasalar listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Hesap Özeti Grafiği seçeneği kullanılır. Grafik Özelliklerini belirlemek için Ayarlar seçeneği kullanılır. Grafik özellikleri penceresinde grafik istenen ayarlar ilgili parametre alanlarında belirlenir. Hesap özeti grafiği Periyot alanında yapılacak seçimle Aylık, Haftalık, …

Detaylı incele

Kasa Hesap Özeti

Kasa kartının aylık, haftalık ve günlük son durum bilgileri Hesap Özeti seçeneği ile alınır. Hesap özeti kasa kartı üzerinde ve kasalar listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Seçilen kasaya ait borç, alacak ve bakiye tutarlarını aylık toplamlarla listeleyen pencere açılır. Hesap özetini günlük ya da haftalık toplamlarla almak için …

Detaylı incele

Kasa Bilgileri

Kasa kartına ait bilgiler Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Kasa kartı iki ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde yer alan alanlardan karta ait bilgiler kaydedilir. Kartın alt bölümünde ise işlemler sonucu oluşan toplamlar yer alır. Bu alanlara bilgi girilmez. Kasa kartı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır. Kasa Kodu: …

Detaylı incele

Kasalar

Kasa seçeneği ile değişik merkezlerde şubesi olan firmaların kasa işlemlerini girmesi ve her kasaya ait işlemlerin ilgili muhasebe hesabı altında izlenmesi mümkündür. Kasalar üzerinden yapılan işlemler muhasebeleştirme yapıldığında kasa kartında verilen muhasebe hesabı altında muhasebeleşecektir. Firmanın bir tane kasası olabileceği gibi, fiziksel olarak birbirinden ayrı yani değişik merkezlerde veya çeşitli …

Detaylı incele

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti

Tedarikçi değerlendirmelerinde kullanılacak kriterleri belirlemek için kullanılan kriter setini tanımlamak için “Ekle” seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir: Kod: Tedarikçi değerlendirme seti kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Açıklama: Tedarikçi değerlendirme kriter setinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Özel Kod: Değerlendirme kriter setini firmaya özel kriterlere …

Detaylı incele