Go3 ve Go Plus Yardım

Masraf Merkezi Hareketleri

İlgili hesap planına ait masraf merkezi hareketlerini listelemek için kullanılan seçenektir. Hesap kartları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Açılan pencerenin üst bölümünde masraf merkezi hareketlerinin alındığı muhasebe hesap kodu, açıklaması ve hesabın bakiye bilgisi yer alır. Filtreler seçeneği ile muhasebe hesabına ait masraf merkezi hareketleri filtrelenir ve belirlenen …

Detaylı incele

Hesap Dağıtım Şablonları

Hesap dağıtım şablonları ile, hesaba ait hareketlerin masraf merkezi ve projelere dağılım bilgileri kaydedilir. Hesap Planı listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Yeni şablon tanımlamak ve varolan şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Yeni şablon tanımlamak için kullanılır. Değiştir Şablon bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Çıkar …

Detaylı incele

Hesap Ekstresi

Ekstre ile Muhasebe hesaplarına ait hareketler işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla kart listesinden alınır. (Bunun için önce ilgili muhasebe hesabı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ekstre seçilir) Filtreler seçeneği ile Ekstrenin alınacağı koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Tarih Aralığı Başlangıç / Bitiş Hesap Statüsü …

Detaylı incele

Muhasebe Hesabı Hesap Özeti

Hesap kartına ait borç, alacak ve bakiye toplamları kart üzerinde Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Hesap özeti yerel para birimi üzerinden aylık toplamlar şeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleşen işlemler sonucunda oluşan Borç …

Detaylı incele

Muhasebe Hesabı Döviz Toplamları

Hesaba ait dövizli toplamlar kart üzerinden ya da Hesap planı listesinden incelenebilir. Bunun için İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsündeki Döviz Toplamları seçeneği kullanılır. Açılan pencerede dövizli toplamlarının alınacağı koşullar filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir. Döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Tarih Başlangıç / Bitiş Hareket Özel Kodu Grup / Aralık …

Detaylı incele

Hesap Hareketleri

Muhasebe hesap hareketlerinin listelendiği seçenektir. Hesap hareketleri hesap planı listesinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki Hareketler seçeneği ile alınır. Filtreler seçeneği ile Hesap kartına ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir. Muhasebe hareketleri filtre seçenekleri şunlardır: Tarih Başlangıç / Bitiş Fiş Türü Açılış Fişi / Tahsil Fişi / Tediye …

Detaylı incele

Muhasebe Hesabı İzleme Pencereleri

Hesap Özeti: Hesap kartına ait borç, alacak ve bakiye tutarlarını aylık toplamlar ile listeler. Hesap Özeti birimli ve dövizli olarak da alınır. Döviz Toplamları: Hesaba ait son durum bilgilerinin dövizli toplamlar ile alındığı menü seçeneğidir. Kayıt Bilgisi: Açılan kartlar ve yapılan işlemlerle ilgili kayıt bilgisi gerek ilgili kart üzerinde F9-sağ …

Detaylı incele

Muhasebe Hesabı Bütçe Bilgileri

Hesap için bütçe bilgileri kart üzerinde yer alan Bütçe Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Bütçe Kalemi: Hesabın bütçe ve analitik bütçe tanımlarında kullanılacağını belirtir. Bütçe Takibi Yapılacak: Hesap kartı için bütçe hareketlerinin oluşup oluşmayacağını belirtir. Bütçe takibi yapılacak seçeneği işaretlenirse bütçe hesabı ve yansıtma hesabı alanları boş geçilemez. Bütçe Hesabı: Harcama …

Detaylı incele

Finansal Tablolar

Muhasebe hesabının kullanılacağı Tablo öndeğerleri hesap kartı üzerinde Finansal Tablolar seçeneği ile kaydedilir. Mali tablo seçenekleri listelenir ve hesabın kullanılacağı tablo işaretlenerek seçilir.

Detaylı incele

Bağlantılar/Kontroller

İşlem sırasında hesaba ait yapılması istenen bazı kontrolleri hesap kartı üzerinden belirlenir. Bunlar hesap tipi, miktar ve masraf merkezi kontrolleridir. Ayrıca hesaba ait kur farkı ve masraf merkezi bilgileri de Bağlantılar ve Kontroller sayfasında kaydedilir. Kur Farkı Borç ve Alacak Hesabı: Hesapla ilgili kur farklarının toplanacağı hesap kodlarıdır. Grup Şirketi …

Detaylı incele

Hesap Bilgileri

Tanımlar Bağlantılar/Kontroller Finansal Tablolar Bütçe Bilgileri seçenekleri ile kaydedilir. Tanım penceresinden hesaba ait genel bilgiler kaydedilir. Bunlar şunlardır: Hesap Kodu: Muhasebe hesap kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Her bir hesap istenilen sayıda alt hesap içerebilir. Her seviyede istenilen kırılma yapılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. …

Detaylı incele

Hesap Planı

Hesap planı, hesap kartlarının belli bir yapıda gruplanması sonucu oluşan ve işletmelerin belge ve durum takibi yapmasını sağlayan bir yapı olarak tanımlanır. Hesap planı ana hesaplar ve onları tamamlayan alt hesaplardan oluşur. Gerekirse alt hesapların altında başka alt hesaplar da yer alır. 1994 yılı itibarıyla yürürlüğe giren bir kanunla Türkiye …

Detaylı incele

Kredi Kapatma

Banka kredilerinde kalan kredi taksitlerinin tek seferde kapatılması mümkündür. Bunun için banka kredisi üzerinde F9 menüde yer alan “Kredi Kapatma” seçeneği kullanılır. Teminatsız kredi üzerinde kredi kapama yapıldığında: Kredi Kapatma Faizi Hesaplama ve Kapatma penceresi ekrana gelir. Ekranda yer alan bilgiler şunlardır: Alınış Tarihi: Teminatsız kredi alınış tarihidir. Kapanış Tarihi: …

Detaylı incele

Banka Kredi Geri Ödeme Planı

Bankadan alınan kredilerin geri ödeme tarih ve tutarları geri ödeme planı tanımlanarak belirlenir. Tanımlanan bu geri ödeme planlarına kredi tanım penceresinden ulaşılarak, alınacak kredi için geçerli olacak geri ödeme planı seçilir. Geri ödeme planı tanımlamak için Banka Hesapları Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Geri Ödeme Planları seçeneği kullanılır. …

Detaylı incele

Banka Kredi Bilgileri

Banka kredisine ait bilgileri kaydetmek için Banka Kredileri Listesi’nde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Kredi tanım bilgileri şunlardır: Kredi Kodu: Banka kredisi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kredi Açıklaması: Banka kredisi kaydının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Genel Kredi …

Detaylı incele