Go3 ve Go Plus Yardım

Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri

Ödeme/Tahsilat Ödeme/tahsilat planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Satırlarda ise ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir. Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır: Plan Kodu: Ödeme/tahsilat planı kodudur. Kod verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi …

Detaylı incele

Logo Devir Resimli Anlatım

Logo Devir nedir? Niçin yapılır? Devir yapmadan da olur mu? Merhaba arkadaşlar, Logo devir işlemleri Logo Go3, Start ve Tiger versiyonu içinde geçerli, işlemlere başlamadan önce veri tabanınızı kesinlikle YEDEK almayı unutmayınız. İki tür devir sistemi var; Birincisi dönem devri diğeri ise firma devridir. Her  ikisinde de sonuç olarak bir …

Detaylı incele

Logo Go3 Sistem Gereksinimleri Nedir

Logo Go3 Sistem Gereksinimleri Yazılım/Donanım Gereksinimleri: Logo Go3 Demo Kurulumu Yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Sunucu: Donanım Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen) 1-5 kullanıcı için Intel Xeon Processor E5607 (8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel QPI) ve üzeri, 8 GB ve üzeri bellek, RAID 5 disk, Minimum 20 GB boş disk alanı. …

Detaylı incele

E-Fatura Durum Kodları

E-Fatura Durum Kodları GİB tarafından dönen e-Fatura Durum Kodları Nedir? Nasıl düzeltmeliyiz.? E-Fatura Durum Kodları E-Fatura gönderirken Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından alınan hata kodları ve çözümleri aşağıdaki gibidir, Çözümleri ve hata kodlarını iki (liste ve tablo) şekilde  paylaşıyorum, tablo alana sığmadığı için altında kaydırma çubuğu (Scrollbar) ile sağa sola …

Detaylı incele

Logo E-Defter

Logo E-Defter Logo uygulamaları ile Logo E-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. E-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirilebilir: Programda Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar altında yer alan E-Defterler seçeneği …

Detaylı incele

Logo e Defter

Logo e Defter Logo e defter nedir? Logo e Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat …

Detaylı incele

Logo Lem Nedir Nasıl Yenilenir?

Logo LEM nedir? En anlaşılır haliyle anlatmak gerekirse LEM logonun firmalarla olan bakım anlaşması diyebiliriz. LEM;  Hali hazırda kullandığınız Logo ürünlerinizin (Go3,Start,Tiger3 v.s), yeni geliştirilen ve ayrı modül olarak satılmayan özelliklerden ve değişikliklerden 1 yıl boyunca bedelsiz olarak yararlanmalarını sağlayan bir abonelik sistemidir. LEM sayesinde, kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, …

Detaylı incele

Logo Lot/Seri Numaraları

Logo Lot/Seri Numaraları İzleme yapılan malzeme için lot ya da seri numaraları Malzeme kartları listesinde ya da giriş fiş ve faturalarında kaydedilir. Çıkış işlemlerine ait numaralar ise giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek kaydedilir. Malzeme kartları listesinden lot/seri numaralarının verilmesi İzleme yapılan malzeme için lot/seri numaraları malzeme kartları listesinde sağ fare düğmesi …

Detaylı incele

Malzeme Özellikleri nin Kullanımı

Malzeme Özellikleri Malzeme özellikleri tanımları malzeme kartları ve tablolu malzeme sınıflarında kullanılır. Malzeme kartı ya da tablolu malzeme sınıfı için geçerli olacak özellikler malzeme sınıfı kartında Malzeme Özellikleri seçeneği ile kaydedilir. Özellik Kodu: Malzeme ya da tablolu malzeme sınıfı için geçerli olacak özellik tanım kodudur. Özellik Açıklaması: Malzeme ya da …

Detaylı incele

Malzeme Satış Döviz Toplamları

Malzemeye ait satış hareketleri, işlem dövizi ve bilgileri ile listelenir. Döviz toplamlarını almak için malzeme listesinde alış/satış döviz toplamları alınacak malzeme tanımı, daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde Satış Döviz Toplamları seçilir. Satış döviz toplamlarını listelemek için geçerli olacak koşullar Filtreler seçeneği ile belirlenir. Filtre Kaydet seçeneği ile belirlenen filtre …

Detaylı incele

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar)

Geçici Vergi Beyannamesi Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi beş bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Matrah Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ekler Genel Bilgiler: Beyannameye ait tanım bilgilerinin yer aldığı giriş bölümüdür. İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgiler buradan girilir. İdari bilgilerde beyanname dönemi seçilerek hangi döneme ait  işlemlerin bildirileceği tanımlanır. Geçici Vergi …

Detaylı incele

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Gelir vergisi beyannamesi Ana Kayıtlar / Muhasebe / E Beyannameler seçeneğinden tanımlanmaktadır. Beyanname 7 bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Kazanç Bildirim Detayı Gelir Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Performans Bilgileri Ekler Genel Bilgiler: Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Genel bilgiler bütün beyannamelerde olduğu gibi idari bilgilerin yani beyanname …

Detaylı incele

Kesin Mizan

Kesin Mizan 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için “Kesin Mizan Bildirimi”nin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar. Bildirim …

Detaylı incele

Satış Faturaları ve GÇB Listesi

Satış Faturaları ve GÇB Listesi E- beyannameler başlığında yer alan satış faturaları ve gçb listesi iki başlıktan oluşmaktadır: Genel Bilgiler Satış Faturaları ve GÇB Listesi Genel bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir. Satış faturaları ve GÇB Listesi başlığında ise satış faturaları ile gümrük çıkış beyannamesi listesi bilgileri yer …

Detaylı incele

Form Ba-Bs

Form Ba-Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. 17.08.2006 tarih ve 26262 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 362 sıra …

Detaylı incele