Go3 ve Go Plus Yardım

Banka Kredi Kayıt Tipi

Banka kredileri; Çek Karşılığı Kredi Senet Karşılığı Kredi Teminatsız Kredi kayıt tiplerinden birisi seçilerek kaydedilir. Bu seçim banka kredileri listesinde Kayıt Tipi alanında yapılır. Çek karşılığı kredilerde, alınacak krediler için bankaya teminat olarak çek çıkışı yapılır. Senet karşılığı kredilerde, alınacak teminat için bankaya senet verilir. Teminatsız krediler karşılık göstermeden alınan …

Detaylı incele

Banka Kredileri

Banka kredileri ile bankalardan alınan krediler, bunların geri ödemeleri, ödemelerle ilgili son durum bilgileri güncel olarak izlenir ve raporlanır. Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanır ve izlenir. Tüm bu işlemler Ana Kayıtlar / Banka program bölümünde yer alan seçenekler kullanılarak yapılır. Bankalardan …

Detaylı incele

Banka Hesap Kartı Mektup ve Etiket Basımı

Banka hesap kartına ait iş sürecinde kullanılan mektup ve etiketler “Yaz” seçeneği ile bastırılır. Öndeğer olarak standart mektup ve etiket tanımı programda yer almaktadır. Basımlarda bu standart tanım kullanılabileceği gibi yeni tanım da yapılır. Form basım penceresinde “Listeden seç” seçeneği ile tanımlı mektup ve etiket formları listelenir ve ilgili tanım …

Detaylı incele

Banka Hesap Ekstresi

Banka hesap kartına ait hareketler işlem bilgileri ile birlikte günlük toplamlarla banka hesapları listesinden alınır. Bunun için önce ilgili banka hesap kartı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Filtreler seçeneği ile Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı belirlenir. Banka hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Banka Hesap No. Grup …

Detaylı incele

Geri Ödeme Planı Uygulama

Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Bu işlemin otomatik olarak yapılması için Fatura Çalışma Bilgilerinde Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır. Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra “Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula” parametresinin öndeğerine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı …

Detaylı incele

Geri Ödeme Planı Bilgileri

Kredi Kartı türündeki banka hesabı üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Geri Ödeme Planları, kredi kartı slipleri sonucunda oluşan bankadan yapılacak tahsilatların; tarihlerinin, banka tarafından kesilecek hizmet komisyonunun oranı ve puan uygulaması karşılığı (kredi kartı slibinde seçilmişse) banka tarafından yapılacak kesinti oranı tanımlanır. Geri ödeme planı ile kaydedilen bilgiler şunlardır: …

Detaylı incele

Geri Ödeme Planları

Kredi kartı ile yapılan işlemlerin tümüne geri ödeme planı bağlanır. Geri ödemeler bu plana uygun olarak, program tarafından otomatik olarak oluşturulacak ödeme listeleri ile takip edilir. Geciken ya da erken yapılan ödemelerde geçerli olacak vade farkı yüzdesi ile ödemelerin en geç hangi tarihlerde yapılacağı da geri ödeme planlarında belirtilir. Geri …

Detaylı incele

Banka Hesabı Döviz Toplamları

Gerek ticari gerek dövizli ticari hesaplara ait hesap detaylarına ait dövizli toplamlar kart üzerinden Dövizli Toplamlar seçeneği ile incelenir. Dövizli Toplamlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında hesap detayları işlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları listelenir. Toplam satırı tüm hesap detaylarının ait borç, alacak ve bakiye toplamını gösterir. Dövizli …

Detaylı incele

Banka Hesap Hareketleri

Banka hesap kartına ait hareketlerin listelendiği seçenektir. Filtrele seçeneği ile banka hesap kartına ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir. Banka hesap hareketleri filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Tarih Başlangıç / Bitiş İşlem Türü Banka İşlemi / Virman İşlemi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış İşlemi …

Detaylı incele

Banka Hesabı Hesap Özeti

Hesap özeti seçeneği banka hesabının son borç, alacak ve bakiye toplamlarını gösterir. Banka Hesapları Listesi’nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.  Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen; borç tutarı, alacak tutarı, borç bakiye, alacak bakiye toplamları …

Detaylı incele

Banka Hesap Durumu

Kayıt türü ticari ve dövizli ticari olan banka hesaplarına ait son durum bilgileri, banka hesap kartlarında F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hesap Durumu seçeneği ile izlenir. Hesap durumu yalnızca kayıt türü ticari ya da dövizli ticari olan hesap kartları için alınabilir. Tablo satırlarında, hesap detaylarına ait son durum bilgileri …

Detaylı incele

Kredi Bilgileri

Kayıt türü kredi veya dövizli kredi olan hesap kartlarında firmanın bankadan aldığı çek ve senet karşılığı krediler için geçerli olacak faiz oranları ile kredi marjı ve kredi limiti bilgileri Kredi Bilgileri ile kaydedilir. Aylık Kredi Faizi: Çek ve senet karşılığı alınan kredi faiz oranlarıdır. Çek Karşılığı Kredi: Firmanın çek karşılığı …

Detaylı incele

Firma Kredi Kartı Bilgileri

Firmanın satınalma işlemlerinde kullanacağı kredi kartlarına ait bilgiler, Ana Kayıtlar / Banka program bölümünde Banka Hesapları seçeneği ile kaydedilir. Kredi kartı hesap türündeki banka hesap tanımlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde Firma Kredi Kartı Bilgileri seçeneği ile kredi kartına ait ödeme işlemlerinde dikkate alınacak şu bilgiler kaydedilir: Hesap Kesim Tarihi Son …

Detaylı incele

Faiz Bilgileri

Faiz Bilgileri Kayıt türü ticari veya dövizli ticari olan hesap kartlarında banka hesabının faiz oranı ile, faiz hesaplarında kullanılacak stopaj ve fon oranları Faiz Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Faiz bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Cari Hesap Yıllık Faizi: Bankanın firmaya uyguladığı yıllık cari hesap faizidir. Yüzde olarak verilir. Stopaj Oranı: …

Detaylı incele

Banka Hesap Bilgileri

Bankadaki hesaplara ait bilgiler her hesap için ayrı ayrı açılan kartlarda kaydedilir. Hesap kartı iki ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde bilgi giriş alanları kartın alt bölümünde ise hesap kayıt türüne göre değişen hesap detaylarına ait toplamlar yer alır. Bu alanlara bilgi girilmez. Toplamlar yapılan işlemler sonucunda oluşur ve otomatik …

Detaylı incele