Go3 ve Go Plus Yardım

Muhasebe Hesabı Döviz Toplamları

Hesaba ait dövizli toplamlar kart üzerinden ya da Hesap planı listesinden incelenebilir. Bunun için İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsündeki Döviz Toplamları seçeneği kullanılır. Açılan pencerede dövizli toplamlarının alınacağı koşullar filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir. Döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Tarih Başlangıç / Bitiş Hareket Özel Kodu Grup / Aralık …

Detaylı incele

Hesap Hareketleri

Muhasebe hesap hareketlerinin listelendiği seçenektir. Hesap hareketleri hesap planı listesinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki Hareketler seçeneği ile alınır. Filtreler seçeneği ile Hesap kartına ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir. Muhasebe hareketleri filtre seçenekleri şunlardır: Tarih Başlangıç / Bitiş Fiş Türü Açılış Fişi / Tahsil Fişi / Tediye …

Detaylı incele

Muhasebe Hesabı İzleme Pencereleri

Hesap Özeti: Hesap kartına ait borç, alacak ve bakiye tutarlarını aylık toplamlar ile listeler. Hesap Özeti birimli ve dövizli olarak da alınır. Döviz Toplamları: Hesaba ait son durum bilgilerinin dövizli toplamlar ile alındığı menü seçeneğidir. Kayıt Bilgisi: Açılan kartlar ve yapılan işlemlerle ilgili kayıt bilgisi gerek ilgili kart üzerinde F9-sağ …

Detaylı incele

Muhasebe Hesabı Bütçe Bilgileri

Hesap için bütçe bilgileri kart üzerinde yer alan Bütçe Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Bütçe Kalemi: Hesabın bütçe ve analitik bütçe tanımlarında kullanılacağını belirtir. Bütçe Takibi Yapılacak: Hesap kartı için bütçe hareketlerinin oluşup oluşmayacağını belirtir. Bütçe takibi yapılacak seçeneği işaretlenirse bütçe hesabı ve yansıtma hesabı alanları boş geçilemez. Bütçe Hesabı: Harcama …

Detaylı incele

Finansal Tablolar

Muhasebe hesabının kullanılacağı Tablo öndeğerleri hesap kartı üzerinde Finansal Tablolar seçeneği ile kaydedilir. Mali tablo seçenekleri listelenir ve hesabın kullanılacağı tablo işaretlenerek seçilir.

Detaylı incele

Bağlantılar/Kontroller

İşlem sırasında hesaba ait yapılması istenen bazı kontrolleri hesap kartı üzerinden belirlenir. Bunlar hesap tipi, miktar ve masraf merkezi kontrolleridir. Ayrıca hesaba ait kur farkı ve masraf merkezi bilgileri de Bağlantılar ve Kontroller sayfasında kaydedilir. Kur Farkı Borç ve Alacak Hesabı: Hesapla ilgili kur farklarının toplanacağı hesap kodlarıdır. Grup Şirketi …

Detaylı incele

Hesap Bilgileri

Tanımlar Bağlantılar/Kontroller Finansal Tablolar Bütçe Bilgileri seçenekleri ile kaydedilir. Tanım penceresinden hesaba ait genel bilgiler kaydedilir. Bunlar şunlardır: Hesap Kodu: Muhasebe hesap kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Her bir hesap istenilen sayıda alt hesap içerebilir. Her seviyede istenilen kırılma yapılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. …

Detaylı incele

Hesap Planı

Hesap Planı Hesap planı, hesap kartlarının belli bir yapıda gruplanması sonucu oluşan ve işletmelerin belge ve durum takibi yapmasını sağlayan bir yapı olarak tanımlanır. Hesap planı ana hesaplar ve onları tamamlayan alt hesaplardan oluşur. Gerekirse alt hesapların altında başka alt hesaplar da yer alır. 1994 yılı itibarıyla yürürlüğe giren bir …

Detaylı incele

Kredi Kapatma

Kredi Kapatma Banka kredilerinde kalan kredi taksitlerinin tek seferde kapatılması mümkündür. Bunun için banka kredisi üzerinde F9 menüde yer alan “Kredi Kapatma” seçeneği kullanılır. Teminatsız kredi üzerinde kredi kapama yapıldığında: Kredi Kapatma Faizi Hesaplama ve Kapatma penceresi ekrana gelir. Ekranda yer alan bilgiler şunlardır: Alınış Tarihi: Teminatsız kredi alınış tarihidir. …

Detaylı incele

Banka Kredi Geri Ödeme Planı

Banka Kredi Geri Ödeme Planı Bankadan alınan kredilerin geri ödeme tarih ve tutarları geri ödeme planı tanımlanarak belirlenir. Tanımlanan bu geri ödeme planlarına kredi tanım penceresinden ulaşılarak, alınacak kredi için geçerli olacak geri ödeme planı seçilir. Geri ödeme planı tanımlamak için Banka Hesapları Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan …

Detaylı incele

Banka Kredi Bilgileri

Banka Kredi Bilgileri Banka kredisine ait bilgileri kaydetmek için Banka Kredileri Listesi’nde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Kredi tanım bilgileri şunlardır: Kredi Kodu: Banka kredisi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kredi Açıklaması: Banka kredisi kaydının adı ya da açıklayıcı …

Detaylı incele

Banka Kredi Kayıt Tipi

Banka kredileri; Çek Karşılığı Kredi Senet Karşılığı Kredi Teminatsız Kredi kayıt tiplerinden birisi seçilerek kaydedilir. Bu seçim banka kredileri listesinde Kayıt Tipi alanında yapılır. Çek karşılığı kredilerde, alınacak krediler için bankaya teminat olarak çek çıkışı yapılır. Senet karşılığı kredilerde, alınacak teminat için bankaya senet verilir. Teminatsız krediler karşılık göstermeden alınan …

Detaylı incele

Banka Kredileri

Banka Kredileri Banka kredileri ile bankalardan alınan krediler, bunların geri ödemeleri, ödemelerle ilgili son durum bilgileri güncel olarak izlenir ve raporlanır. Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanır ve izlenir. Tüm bu işlemler Ana Kayıtlar / Banka program bölümünde yer alan seçenekler kullanılarak …

Detaylı incele

Banka Hesap Kartı Mektup ve Etiket Basımı

Banka hesap kartına ait iş sürecinde kullanılan mektup ve etiketler “Yaz” seçeneği ile bastırılır. Öndeğer olarak standart mektup ve etiket tanımı programda yer almaktadır. Basımlarda bu standart tanım kullanılabileceği gibi yeni tanım da yapılır. Form basım penceresinde “Listeden seç” seçeneği ile tanımlı mektup ve etiket formları listelenir ve ilgili tanım …

Detaylı incele

Banka Hesap Ekstresi

Banka Hesap Ekstresi Banka hesap kartına ait hareketler işlem bilgileri ile birlikte günlük toplamlarla banka hesapları listesinden alınır. Bunun için önce ilgili banka hesap kartı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Filtreler seçeneği ile Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı belirlenir. Banka hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Banka …

Detaylı incele