Go3 ve Go Plus Yardım

Muhtasar Beyanname

Muhtasar Beyanname Aylık veya Üçer aylık olarak hazırlanan Muhtasar beyannamesinin programda oluşturulması ve xml dosyasının hazırlanarak elektronik ortamda gönderimi için kullanılır. Muhtasar Beyanname eklendiğinde diğer beyannemelerimizde olduğu gibi hesap – hesap aralığı –tutar ya da formül gibi karşılıkların seçildiği alanlar karşımıza çıkacaktır. Muhtasar beyanname şu bölümlerden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Vergiye …

Detaylı incele

İndirilecek KDV Listesi

İndirilecek KDV Listesi E – beyannameler bölümünde yer alan indirilecek kdv listesi iki başlıktan oluşur: Genel Bilgiler İndirilecek KDV Listesi Genel bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir. İndirilecek KDV Listesi Başlıkları: Alım Faturasının Tarihi: Bu alana alış hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelir. Alış Faturasının Serisi: Alış faturalarında …

Detaylı incele

Yüklenilen KDV Listesi

Yüklenilen KDV 27.01.2009 tarih ve 53 seri nolu KDV Sirkülerinde de belirtildiği üzere; mükellefler, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerini, indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satış faturaları listeleri ile iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamelerini internet vergi dairesi …

Detaylı incele

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Katma Değer Vergisi KDV2 beyannamesi ile aynı içerikte olup aynı şekilde veri girişi ile hazırlanmaktadır. KDV2 den farkı oluşturulan XML dosyasında KDV2 yerine KDV9015 yazılmasıdır. Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır; Katma Değer Vergisi 055251_0000000000_KDV9015_1_01012006-31012006.xml VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV9015_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml Beyannamelerin oluşturulan XML dosyalarının nereye kaydedileceği bilgisi Diğer İşlemler / Muhasebe Çalışma Bilgileri’nde …

Detaylı incele

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

Katma Değer Vergisi Beyannamesi KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: Katma Değer Vergisi Beyannamesi Genel Bilgiler Matrah İndirimler İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar – Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri Ekler Genel Bilgiler: İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi ,ay …

Detaylı incele

E-Beyannamelerin Onaylanması ve Toplu Olarak Gelir İdaresi Başkanlığına Gönderilmesi

E Beyannameler https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine toplu olarak gönderilmeden önce beyannamelerin onaya sunulması ve onaylanması gerekmektedir. Onay Süreci Beyannamelerin onay işlemleri için E-Beyannameler penceresinde yer alan dört seçenek kullanılır: Onaya Gönder: Üzerinde bulunulan beyannamenin ya da toplu olarak seçilen beyannamelerin seçilen kullanıcılara onaylanmak üzere gönderilmesi için kullanılır. “Onaya Gönder” seçeneği kullanıldığında ekrana …

Detaylı incele

E-Beyannameler

E-Beyannameler Beyannamelerin hazırlanıp elektronik ortamda gönderildiği bölümdür. Ana Kayıtlar program bölümü / Muhasebe menüsü altında yer alır. E-Beyanname seçildiğinde beyannamelerin hazırlanıp gönderileceği pencere açılır. Ekle seçeneği ile seçilen beyanname türü için yeni kayıt eklenir. XML seçeneği ile ilgili kayıt için XML dosyası oluşturulur. Filtrele seçeneği E-Beyannameler Listesi’nde görüntülenecek kayıtları belirli …

Detaylı incele

Hesap Dağıtım Detayları

Muhasebe fişlerinde satırdaki muhasebe hesabına ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezi ve/veya projeler sağ fare tuşu menüsündeki Hesap Dağıtım Detayları seçeneği ile kaydedilir. Dağıtım detayları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Masraf Merkezi Kodu / Açıklaması: Hesaba ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezinin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı masraf …

Detaylı incele

Hesap Dağıtım Şablonu Uygula

Muhasebe hesaplarına ait hareketlerin ilgili olduğu masraf merkezi ve projeler dağıtım şablonu uygulanarak ya da dağıtım detayları doğrudan girilerek kaydedilir. Bunun için fiş satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Hesap Dağıtım Şablonu Uygula” ya da Hesap Dağıtım Detayları seçenekleri kullanılır. “Hesap Dağıtım Şablonu Uygula” seçildiğinde hesaba ait önceden tanımlanmış …

Detaylı incele

Hesap Dağıtım Şablonları

Hesap dağıtım şablonları ile, hesaba ait hareketlerin masraf merkezi ve projelere dağılım bilgileri kaydedilir. Hesap Planı listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Yeni şablon tanımlamak ve varolan şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Yeni şablon tanımlamak için kullanılır. Değiştir Şablon bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Çıkar …

Detaylı incele

Proje Ekstresi

Ekstre, belirli tarihler arasındaki proje hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler. Bunun için Projeler listesinde ilgili proje seçildikten sonra sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ekstre seçeneği kullanılır. Ekstre alınış koşulları Filtreler seçeneği ile belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Tarih Aralığı Başlangıç / Bitiş …

Detaylı incele

Proje Hareketleri

Proje kartlarına ait hareketleri listelemek için kullanılır. Proje hareketlerine, Projeler listesinden ulaşmak için, önce hareketleri listelenecek proje kartı daha sonra sağ fare düğmesi menüsündeki Hareketler seçilir. Proje Kartlarına ait hareketler filtrelenir ve yalnızca istenen koşullara uygun hareketler listelenir. Bunun için Proje Hareketleri hareketleri penceresinde Filtreler seçeneği kullanılır. Filtre seçenekleri şunlardır: …

Detaylı incele

Proje Döviz Toplamları

Proje kartına ait dövizli toplamlar kart üzerinden ya da masraf merkezleri listesinden incelenebilir. Bunun için Projeler Listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Döviz Toplamları seçeneği kullanılır. Açılan pencerede dövizli toplamlarının alınacağı koşullar filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir. Dövizli hareketler penceresinde yer alan filtre satırları şunlardır: Filtre Değeri Tarih Aralığı Başlangıç / Bitiş …

Detaylı incele

Proje Hesap Özeti

Proje kartına ait borç, alacak ve bakiye toplamları Projeler Listesinde ya da proje kartı üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Hesap özeti yerel para birimi ve işlem dövizi üzerinden aylık toplamlar şeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar …

Detaylı incele

Proje Bilgileri

Bir hesap hareketinin belirli dönemler için masraf merkezlerine dağıtımının ne şekilde yapılacağı proje kartları ile kaydedilir. Bu dağılım ilişkisi önceden tanımlı bazı katsayılar yardımıyla kurulabildiği gibi belirli dönem sonlarında tespit edilen dağıtım anahtarları yardımıyla da yapılabilir. Böylece proje maliyetleri zamanında izlenir ve raporlanır. Proje kartları iki ana bölümden oluşmaktadır. Kartın …

Detaylı incele