Logo Muhasebe Programı

Alternatifler

Alternatifler Malzemenin alternatifinin belirlenmesi, birbirinin eşdeğeri olan malzemeleri alıp satan sektörlerde büyük kolaylık ve zaman kazancı sağlar. Malzeme tanım kartı üzerinde yer alan Alternatifler sayfası ile, tanımlanan malzemenin alternatifleri kaydedilir. Bu pencere tablo biçimindedir. Tablonun her satırında, malzemenin alternatifi(eşdeğeri) olan bir başka malzeme tanımı seçilir. Bölen ve çarpan alanlarında, malzeme …

Detaylı incele

Karma Koli Malzemeler

Karma Koli Malzemeler Mallar, satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Karma koli bir satış yöntemidir. Her karma koli birkaç stok kaleminden oluşur. Hem karma koli içinde yer alan hem de satışı yapılan stokların, koli içindeki satışları ve tek başına satışları ayrı, ayrı izlenir ve maliyetleri hesaplanır. Karma koli …

Detaylı incele

Malzeme Muhasebe Hesapları

Malzeme Muhasebe Hesapları Malzemeye ait işlemlerin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodları, malzeme tanım kartında yer alan Muhasebe Hesapları seçeneği ile kaydedilir. Muhasebe hesapları sayfasında verilen kodlar fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Muhasebe hesapları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Muhasebe Kodu: Malzemeye ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesabının kodudur. Masraf …

Detaylı incele

Malzeme Bilgileri

Malzeme Bilgileri Malzeme ile ilgili bilgiler, her bir malzeme için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Malzeme kartları ile, kod ve açıklamasının yanı sıra, malzeme ile ilgili detay bilgiler (birimler, alternatifler, malzeme özellikleri, muhasebe kodları ve müşteriler/tedarikçiler) kaydedilir. Malzeme bilgileri şu başlıkları taşıyan sayfalar ile kaydedilir: Genel Bilgiler Birimler İzleme Bilgileri …

Detaylı incele

Kullanıldığı Kartlar

Birim setlerinin kullanıldığı malzeme kartlarının görüntülendiği seçenektir. Kullanıldığı kartlar penceresinde her birim setinde yer alan birimler ve kullanım yerleri listelenir. Birim setleri kullanıldığı yerler penceresinden izlenen bilgiler şunlardır: Tipi: Birim seti içinde yer alan birim tipini belirtir. Malzeme/Hizmet Kodu: Birimin kullanıldığı malzeme ya da hizmet kartının kodudur. Malzeme/Hizmet Açıklaması: Birimin …

Detaylı incele

Çevrim Bilgileri

Çevrim Bilgileri seçeneği ile birim setleri arası çevrim bilgileri kaydedilir. Birim setleri arasındaki çevrim bilgileri için önce çevrim bilgi tanımının kaydedileceği tanım daha sonra F9 menüsündeki Çevrim Bilgileri seçilir. Birim seti çevrim bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Bölen: Çevrim bölen bilgisidir. Birim Seti Kodu: Çevrim bilgilerinde esas alınacak birim seti …

Detaylı incele

Birim Bilgileri

Birim Bilgileri Birim setleri ile bir malzeme için bir adet ana birim ve bu birim altında istenen sayıda alt birim tanımlanır. Alt birimlerin ana birim karşılıkları belirlenir. Birim Seti tanımları ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Kodu: Tanımlanan birim setinin kodudur. Açıklaması: Tanımlanan birim setinin açıklamasıdır. Özel Kodu: Birim seti özel kodudur. …

Detaylı incele

Reeskont Faiz Oranları

Reeskont hesaplamaları yerel para birimi yanında işlem döviz türü üzerinden de yapılır. Döviz türleri için geçerli olacak reeskont faiz oranları Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsünde yer alan Reeskont Faiz Oranları seçeneği ile kaydedilir. Geçerli olacak oranlar her döviz türü için gg/aa/yy formatında ayrı ayrı kaydedilir. Reeskont düzeltmelerinde kullanılacak …

Detaylı incele

Zorunlu Alanlar

Zorunlu Alanlar Kart ve fiş girişlerinde mutlaka bilgi girilmesi istenen alanları belirlemek ve bu alanlara bilgi girilmeden kart ya da fişlerin kaydedilmesini önlemek mümkündür. Bunun için Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri altında yer alan Zorunlu Alanlar seçeneği kullanılır. Zorunlu alanlar cari hesap kartı, malzeme kartı, muhasebe hesap kartı, sabit …

Detaylı incele